Jak bezwykopowo układać instalacje podziemne?

W wielu przypadkach układanie instalacji podziemnych, gazowych czy wodnych, wymaga wcześniejszego zniszczeniach infrastruktury naziemnej – chodników, jezdni, torów. To przekłada się na dodatkowe wydatki oraz czas poświęcony na odbudowę zabudowań. Można jednak inaczej. Dzięki wykorzystaniu technologii bezwykopowych oszczędza się nie tylko czas, ale i pieniądze.

Bezwykopowe układanie instalacji podziemnych

Czym są horyzontalne przewierty sterowane?

Horyzontalne przewierty sterowane to technologia budowlana, która dzięki wykorzystaniu specjalistycznych aparatów pomiarowych oraz systemów sterujących pozwala wykonać przewiert bez potrzeby tworzenia rozległych wykopów. Zajmujące się tym firmy budowlane, np. WTD Przewierty, posiadają odpowiednie wiertnice oraz urządzenia nawigacyjne, za pomocą których możliwe jest położenie rurociągów nawet w terenach silnie zurbanizowanych.

Przewiert sterowany rozpoczyna się od wyznaczenia jego trajektorii i punktu wyjścia. Następnie dobiera się odpowiednią technologię wiercenia uzależnioną od warunków terenowych.

Zwłaszcza trajektoria przewiertówpod drogami może być skomplikowana, wymagająca obejścia podziemnych przeszkód inżynieryjnych lub naturalnych. Jednakże, dzięki wykorzystaniu zdalnego sterowania możliwe jest ominięcie tych utrudnień. W ten sposób prace budowlane w niskim stopniu ingerują w środowisko, dlatego przewierty sterowane mogą być wykorzystywane również na terenach Parków Narodowych i rezerwatów.

Czym różnią się przewierty sterowane od innych metod bezwykopowych?

Jeszcze do niedawna najpopularniejszą w Polsce metodą bezwykopową były przeciski pneumatyczne. W ten sposób wprowadzano pod ziemię specjalny przebijak pneumatyczny, który tworzył tunel, do którego wciągana była rura. Główną wadą tej metody jest niska skuteczność – ziemia nie jest usuwana w trakcie robienia przecisku, dlatego rury w nich mocowane mogły mieć maksymalnie 200 mm średnicy zewnętrznej.

Ten sposób jest też mocno inwazyjny dla środowiska. Wymaga bowiem wykonania sporego wykopu początkowego oraz jest nieefektywny w terenach o dużej wilgotności, ze względu na zmniejszone tarcie ziemi.

Podobną metodą jest wbijanie rur stalowych przebijakiem pneumatycznym z poziomu wykopu początkowego. Wykorzystuje się do tego specjalne zaspawane z jednej strony rury, które za pomocą sprężonego powietrza lub wody wbija się w grunt. Ta metoda jest niesterowalna, ze względu na co efekt końcowy mógł się znacznie różnić od planowanej trajektorii położenia rury.