Czym są i do czego służą szafy sterownicze?

Szafy sterownicze, jak wskazuje nazwa, są konstruowane w celu stworzenia optymalnej zabudowy do sterowników, a także innych urządzeń, jak przekaźniki, elementy układu zasilania, czy aparatura rozdzielcza. Zabudowa szafy sterowniczej ma za zadanie zapewnić ochronę wymienionym elementom. Szafy sterownicze stanowią także ochronę dla osób, które z nimi pracują, na przykład ochronę przed bezpośrednim dostępem do części niebezpiecznych. Co jeszcze warto wiedzieć o szafach sterowniczych?

Szafy sterownicze

Klasa szczelności zgodna z obowiązującymi normami

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami (krajowymi i europejskimi), przy projektowaniu i budowie szaf sterowniczych należy zachować określoną klasę szczelności, która oznaczana jest kodem IP. Szafy sterownicze, które znajdują się wewnątrz budynków, to dziś najczęściej konstrukcje o stopniu ochrony IP 55, gdzie pierwsza cyfra wskazuje ochronę przed pyłem, a druga ochronę przed strugami wody. Im wyższe cyfry w oznaczeniu, tym wyższy stopień ochrony dla urządzeń i elementów, które znajdują się w szafie sterowniczej, a także wyższa ochrona dla ludzi. Szafy sterownicze, które umieszczane są na zewnątrz budynków, muszą zapewniać ochronę co najmniej IP 65 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed strugą wody). Choć na pierwszy rzut oka oznaczenia klas szczelności mogą się wydawać skomplikowane, tabele zawarte w normach przedstawiają je w klarowny sposób.

Wyposażenie dodatkowe szaf sterowniczych

Jak mówi nam przedstawiciel firmy COMERC z biurem w Poznaniu, poza wymienionymi warunkami dotyczącymi ochrony, szafa sterownicza musi być także właściwie wentylowana i zapewniać odpowiednią temperaturę dla elementów znajdujących się wewnątrz obudowy. W zależności od potrzeb projektowana jest wentylacja naturalna (otwory nawiewne i wywiewne w obudowie szafy) lub wentylacja mechaniczna. Jeśli temperatura wewnątrz szafy sterowniczej jest zbyt wysoka, konieczny jest montaż urządzeń chłodzących i odwrotnie, gdy temperatura jest zbyt niska, montowane są grzałki, które są sterowane termostatem.

Właściwie zaprojektowane i skonstruowane szafy sterownicze pozwalają nam w odpowiedni sposób konfigurować znajdujące się wewnątrz elementy, a w przyszłości szafy mogą być rozbudowywane, Rozwiązań jest mnóstwo – szafy sterownicze mogą być niewielkimi obiektami z prostą elektroniką, wykorzystywane w małych firmach lub wręcz przeciwnie, pokaźnymi zabudowami, które wykorzystywane są do sterowania maszynami na sporych liniach produkcyjnych. Właściwe sterowanie urządzeniami przemysłowymi sprawia, że na liniach produkcyjnych nie mamy do czynienia z przestojami, a to szczególnie cenne dla każdego przedsiębiorstwa.