Czym są bariery podczerwieni

Bariery podczerwieni, zwane również kurtyną aktywnej podczerwieni, przeznaczone są do zewnętrznej ochrony obiektów w systemie zabezpieczenia obwodowego. Ich zadaniem jest ochrona przed wtargnięciem intruzów przez okna, balkony, tarasy, ściany czy witryny sklepów.

Jak to działa

Bariera podczerwieni działa w oparciu o generowanie synchronizowanych, modulowanych, a także kodowanych losowym kodem wiązek promieni aktywnej podczerwieni. Sygnał, który tworzy się drogą kablową w nadajniku, przesyłany jest do odbiornika, a następnie przetwarzany w strumienie torów podczerwieni. Kiedy strumień dotrze do odbiornika, to zaczyna być ściśle porównywany z wcześniej przesłanym sygnałem.

Generowanie wiązki kodowanej kodem losowym możliwe jest poprzez zastosowanie mikroprocesora sterującego. Proces ten wyklucza przejście bariery przez podświetlenie jej przy pomocy tego samego lub innego nadajnika podczerwieni.

-Wyeliminowanie fałszywych alarmów, które powodowane są np. przez przelot ptaków, możliwe jest poprzez wprowadzenie w układzie mikroprocesora specjalnego algorytmu. Dzięki temu, przerwanie jednej wiązki nie wywołuje alarmu, a przerwanie dwu lub więcej alarm wywołuje – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę ATLINE.

Klasyfikacja

Bariery podczerwieni można podzielić według różnych kryteriów. Zalicza się do nich klasyfikacja pod względem liczby wiązek jakie występują w jednym torze. Ten podział wyróżnia więc tory jedno lub dwuwiązkowe, choć na rynku znaleźć można także tory o czterech wiązkach. Emisja wiązki promieniowania podczerwonego ma impulsowy charakter, a przerwa między impulsami wynosi 50-500 ms.

Formowanie i koncentracja wiązki podczerwieni w nadajniku i odbiorniku polega na wykorzystaniu rozwiązań opartych na technice soczewek lub luster.

Właściwy montaż

Instalacja bariery podczerwieni, ze względu na specyficzne warunki pracy i sposób detekcji intruza, musi spełniać pewne wymagania:

  • Tor trzeba umieścić w miejscu narażonym na wtargnięcie intruza,
  • Tor musi być ustawiony w odpowiedniej odległości od muru, aby nie było możliwości jego przeskoczenia,
  • Tory powinny przebiegać z dala od drzew i krzewów, aby liście nie mogły powodować fałszywych alarmów,
  • Instalacja powinna posiadać solidny i stabilny wspornik,
  • Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których może zostać przypadkowo uszkodzone.