Charakterystyka i rodzaje pomp w pompowniach

Nie zawsze, a właściwie bardzo często, niemożliwe jest przesyłanie różnego rodzaju cieczy wyłącznie przy wykorzystaniu siły grawitacji. Po pierwsze mogą to uniemożliwiać uwarunkowania terenowe, a po drugie w wielu przypadkach zależy nam na szybkości przesyłu lub też na uzyskaniu na wyjściu odpowiedniego ciśnienia cieczy. W tych wszystkich sytuacjach niezwykle przydatnym narzędziem stają się wszelkiego rodzaju pompownie lub też przepompownie.

scieki

Rodzaje pompowni i przepompowni cieczy

Pompować albo przepompowywać można różne ciecze: wodę, ścieki, paliwa, oleje, płynne  artykuły spożywcze czy gazy w stanie ciekłym; można także przy użyciu pomp przesyłać gazy w stanie naturalnym. W życiu codziennym mamy do czynienia przede wszystkim z przepompowywaniem wody oraz oczywiście ścieków, natomiast w praktyce przemysłowej i maszynowej możemy spotkać inne najróżniejsze ciecze możliwe do transportowania techniką pompowniczą. Z pracy pompowni korzystamy na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy: odkręcając kran, otrzymujemy wodę, która dociera do nas tylko dzięki pracy pomp. Coraz częściej odchodzi się, z uwagi na brak technicznych możliwości lub też ekonomicznego uzasadnienia, od grawitacyjnego przesyłu ścieków; problem przegłębienia sieci ściekowych przy niekorzystnym ukształtowaniu terenu lub dużej odległości od  miejsca zrzutu rozwiązuje się przy użyciu pompowni albo tłoczni. Jak dowiadujemy się od inżynierów firmy INWAP sp. z o.o. z Brzegu, każda pompownia, przepompownia i każda tłocznia wymaga użycia innych pomp w zależności od rodzaju transportowanych cieczy.

Najistotniejsze cechy i parametry pomp

Czym jest pompa? Czysto techniczna definicja mówi, iż jest to urządzenie, które wytwarza różnicę ciśnień pomiędzy jego stroną ssawną, czyli wlotem a stroną tłoczną, czyli wylotem. Siłę mechaniczną poruszającą ciecz wytwarza membrana, tłok lub wirnik pompy. Najistotniejszym parametrem pompy jest jej wydajność określająca objętość przepompowywanej cieczy (mierzonej w litrach lub metrach sześciennych) w ciągu jednej sekundy. W wielu przypadkach ważne może być maksymalne ciśnienie lub wysokość podnoszenia. Jeszcze innym parametrem  charakteryzującym pompę jest jej moc będąca iloczynem wysokości podnoszenia i wydajności.

Jeśli chodzi o pompownie czystych cieczy np. wody, sprawy mają się prosto; w tych przypadkach nie istnieje groźba uszkodzenia elementów pompowni żadnymi substancjami stałymi, dlatego też można tutaj stosować klasyczne pompy. Zupełnie inaczej ma się sprawa z pompowaniem ścieków; wielość i   różnorodność płynących instalacjami kanalizacyjnymi materiałów wymaga stosowania odpowiednich pomp i specjalistycznych zabezpieczeń.

Pompy stosowane do transportowania ścieków

W pompowniach ścieków wirniki pomp chronione są przed uszkodzeniem poprzez system krat, które wychwytują większe frakcje śmieci. Znacznie lepiej chronione są urządzenia tłoczni, które są hermetycznym systemem umieszczonym w suchym, wentylowanym pomieszczeniem; tutaj przed każdą z pomp umieszczany jest separator wychwytujący zanieczyszczenia stałe ścieków jeszcze przed ich dopłynięciem do układu pompowego. Mimo tych ochron należy tak w pompowniach, jak i tłoczniach ścieków stosować specjalnego rodzaju pompy. Należą do nich w głównej mierze pompy wirowo-wyporowe i pompy wirowo-odrzutowe. Często takie pompy są dodatkowo wyposażone w rozdrabniacze substancji stałych. Czasami do wypompowywania ścieków używane są także zatapialne pompy głębinowe.