Charakterystyka hydrofobowych impregnatów do betonu

Jak wskazuje nazwa, głównym działaniem hydrofobowych impregnatów do betonu jest zabezpieczenie powierzchni przed przepuszczaniem wody. Nałożony impregnat stanowi warstwę ochronną, przy czym zabezpieczony materiał nie traci swoich właściwości. Przepuszcza powietrze, nie traci elastyczności i chropowatości. Zabezpieczona powierzchnia odpycha cząsteczki wody, powodując ich perlenie i samoczynne spływanie z powierzchni.

impregnat do betonu

Jak wskazuje nazwa, głównym działaniem hydrofobowych impregnatów do betonu jest zabezpieczenie powierzchni przed przepuszczaniem wody. Nałożony impregnat stanowi warstwę ochronną, przy czym zabezpieczony materiał nie traci swoich właściwości. Przepuszcza powietrze, nie traci elastyczności i chropowatości. Zabezpieczona powierzchnia odpycha cząsteczki wody, powodując ich perlenie i samoczynne spływanie z powierzchni.

Gotowy do użycia wysokiej jakości środek hydrofobizujący

Gdy mówimy o takich środkach, jak hydrofobowe impregnaty do betonu, najlepiej skoncentrować się na konkretnym produkcie. W naszym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej gotowemu do użycia wysokiej jakości środkowi hydrofobizującemu Dynasil Beton (Protect), o którym opowiedzieli nam więcej przedstawiciele firmy POSADZKI PINTA SEBASTIAN PINTA z Czechowic-Dziedzic. To produkt przeznaczony do impregnacji wodoodpornej betonu i prefabrykatów budowlanych produkowanych na bazie cementu. Materiały, które mogą być impregnowane omawianym produktem (poza betonem przemysłowym, architektonicznym, betonowymi posadzkami, ścianami itd.) to na przykład betonowa kostka brukowa, betonowe dachówki, betonowy kamień elewacyjny, czy wszelkie elementy betonowej galanterii, elementy ogrodzeń itp.

Zastosowanie hydrofobowego impregnatu w praktyce i jego charakterystyka

Jak w przypadku wielu podobnych produktów, podstawowy warunek prawidłowo wykonanej impregnacji omawianym preparatem hydrofobowym to właściwe przygotowanie powierzchni, która powinna być oczyszczona, niezatłuszczona, równomiernie porowata. Nie powinna mieć żadnych wilgotnych plam – ma wyglądać na suchą. Impregnacji dokonujemy przy użyciu pędzla w przypadku mniejszych elementów lub natryskowo. Producent preparatu zaleca, by nakładać min. dwie warstwy impregnatu metodą „mokre na mokre”. Gdy nałożymy jedną warstwę, odczekujemy chwilę – gdy impregnat wsiąknie, ale powierzchnia jest jeszcze wilgotna, nakładamy drugą warstwę. Średnie zużycie dla betonu to 0,20-0,30 litra na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o charakterystyczne cechy omawianego impregnatu do betonu, warto wymienić kilka punktów:

  • świetna zdolność do penetracji podłoża, skuteczność w przypadku niewielkich pęknięć oraz szczelin,
  • szybkie powstawanie efektu hydrofobowego,
  • otwartość na dyfuzję pary wodnej,
  • redukcja skłonności do zabrudzeń, zapobieganie powstawaniu grzybów i porostów.

Na koniec warto też dodać, że zaimpregnowana powierzchnia, element, zachowuje swój pierwotny wygląd, co jest atutem tego impregnatu.