Zbiorniki na paliwo i chemikalia. Jakie standardy muszą spełniać?

Bardzo często przedsiębiorstwa produkcyjne, czy rolnicze potrzebują stałego dostępu do dużej ilości paliwa lub innych chemikaliów. Pozwala to przede wszystkim na spore oszczędności związane z ograniczeniem czasu związanego z dojazdem na stację benzynową. Ponadto zakup paliwa na większą skalę umożliwia uzyskanie zdecydowanie lepszej ceny. Jak powinno wyglądać magazynowanie paliwa czy chemikaliów i jakie standardy powinny zostać spełnione?

Zbiorniki do przechowywania paliwa i chemikaliów – czym się powinny wyróżniać?

Należy zaznaczyć, że paliwo oraz chemikalia nie mogą być przechowywane w niekontrolowany sposób – np. w beczkach w przydomowym garażu. Konieczne jest magazynowanie niebezpiecznych substancji w zbiornikach dwupłaszczyznowych. Czym one dokładnie są? Jak sama nazwa wskazuje, zbudowane są z dwóch warstw – stali lub tworzywa – z niewielką przestrzenią pomiędzy nimi. Specjalista z firmy FHU MiM Mariusz Mańkowski zauważa:

Zbiorniki na paliwo oraz chemikalia dopuszczone są do użytku na podstawie specjalnych przepisów. Wymagania te dotyczą również nowoczesnych udogodnień. Dla przykładu wszystkie elementy usprawniające korzystanie ze zbiornika – np. tankowanie, przepompowanie powinny być zamontowane na części zewnętrznej.

Przewożenie paliwa do zbiorników – wymagania prawne

Należy zaznaczyć, że wszystkie osoby posiadające własne zbiorniki na paliwo oraz chemikalia muszą stosować się do tak zwanego SENT. W marcu 2017 została wprowadzona ustawa dotycząca monitorowania drogowego towarów. W praktyce oznacza ona, że każdy, kto wysyła lub odbiera towary przekraczające 500 litrów lub kilogramów, zobligowany jest do zgłoszenia tego typu przewozu do SENT. W przypadku braku zgłoszenia, właściciel transportu może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 46% wartości netto transportowanego towaru.

Przepisy dotyczące umieszczenia zbiorników na działce

Właściciele zbiorników na paliwo oraz chemikalia zobligowani są także do odpowiedniego umieszczenia ich na terenie zakładu. Konieczne jest zastosowanie się do zachowania następujących odległości – przynajmniej:

  • 10 metrów od zabudowań mieszkalnych lub użyteczności publicznej,
  • 5 metrów od granicy działki sąsiadującej,
  • 3 metry od linii energetycznych o napięciu znamieniowym nieprzekraczającym 1kV,
  • 5 metrów od linii energetycznych powyżej  1kV lecz nie więcej niż 15kV,
  • 10 metrów od linii energetycznych powyżej 15kV lecz nie więcej niż 30kV,
  • 15 metrów od linii energetycznych powyżej 30kV lecz nie więcej niż 110kV.

Istotne jest również umiejscowienie zbiornika według kilku zasad. Przede wszystkim:

  • powierzchnia musi być płaska, o stabilnym gruncie,
  • podstawa powinna być szersza o minimum 30 centymetrów od szerokości zbiornika,
  • grubość podstawy, na której osadzony będzie zbiornik, musi wynosić minimum 5 centymetrów.

Zbiorniki na paliwo i chemikalia – czy to się opłaca?

Decyzja dotyczące inwestycji we własne zbiorniki na paliwo oraz chemikalia uzależniona jest od wielu czynników. Między innymi wiąże się z możliwością zabezpieczenia miejsca, w którym miałby zostać umieszczony. Warto zaznaczyć, że zbiorniki muszą spełniać także odpowiednie normy – wybór najtańszych może okazać się bardzo niebezpieczny i doprowadzić do szybkiej awarii. Inwestycja w tego typu wyposażenie pozwala jednak na uzyskanie dużych korzyści podczas użytkowania. Związane jest to przede wszystkim z dużo atrakcyjniejszymi cenami paliwa.