W jakich kontenerach można składować odpady budowlane?

Odpadów, które powstają podczas prac budowlanych i remontowych, nie można wyrzucać do zwykłych kontenerów pod blokiem. Gruz, popsuta armatura, stare okna i zużyte panele podłogowe muszą być utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska – trzeba przekazać je we właściwe miejsce. Najłatwiejszym sposobem na wywiązanie się z tego obowiązku jest zamówienie kontenerów na odpady budowlane z usługą odbioru.

odpady budowlane

Gospodarka odpadami budowlanymi

Odpady budowlane nie powinny trafiać na wysypiska śmieci, ponieważ ich składniki mogą zostać ponownie wykorzystane. Właśnie dlatego tzw. ustawa śmieciowa nakazuje wytwórcom odpadów budowlanych (zarówno osobom prywatnym, jak i firmom) przekazywanie ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Długotrwałe składowanie gruzu oraz innych odpadów poremontowych i budowlanych jest zakazane. Sposób gromadzenia odpadów i ich późniejszego wywiezienia trzeba więc zaplanować jeszcze przed rozpoczęciem remontu czy budowy.

Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest zazwyczaj gruz. Potłuczony beton, cegły, pustaki mogą być wykorzystywane ponownie, np. jako podsypka pod budowę dróg. Wszystkie dodatkowe składniki odpadów, np. ceramika, płyty karton-gips, materiały dociepleniowe, utrudniają utylizację; przed ponownym wykorzystaniem gruz zmieszany trzeba przesortować. Jeśli wśród odpadów budowlanych znajdują się też worki po cemencie, drewno, folie malarskie, okładziny ścienne z tworzyw itd., mamy do czynienia z gruzem zanieczyszczonym. Skład odpadów budowlanych determinuje nie tylko przebieg późniejszego procesu recyklingu, ale też koszty odbioru takich śmieci – opowiada ekspert z Planet Recycling.

Kontenery na odpady budowlane

Gruz budowlany na placu robót można gromadzić w workach typu big bag lub w kontenerach. To pierwsze rozwiązanie sprawdzi się wyłącznie w przypadku mniejszych remontów i wybierane jest najchętniej przez osoby, które samodzielnie remontują swoje mieszkania. Jeśli ilość gruzu może przekroczyć objętościowo 1 m3, rozsądniejszym pomysłem będzie zamówienie kontenera. Kontenery na odpady budowlane różnią się między sobą przede wszystkim pojemnością – najmniejsze modele mieszczą zaledwie 1,5 m3, największe – nawet 14 m3. Ze względu na znaczny ciężar gruzu, do zbierania odpadów budowlanych nie zaleca się wyboru kontenerów o pojemności powyżej 6 m3.

Nie jesteś pewien, jakiej pojemności kontener zamówić? Skontaktuj się z lokalną firmą gospodarowania odpadami i poproś o radę. Pracownik na pewno pomoże ci wybrać odpowiednią pojemność zbiornika i przedstawi szczegóły usługi odbioru odpadów.