Uprawnienia dla kategorii G2 SEP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., aby zajmować się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, zawarte w tzw. kategorii G2 SEP. Można je uzyskać w drodze uczęszczania na właściwy kurs bądź szkolenie zakończone pomyślnym zdaniem egzaminu przed jedną z kilkuset państwowych komisji.

Oprócz uprawnień SEP G2 istnieją także kategorie G1 (elektryczna) oraz G3 (gazowa). Pierwszy człon nazwy pochodzi zaś od Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które określa zakres materiału, jaki należy przyswoić, aby zdać państwowy egzamin. Ten ostatni jednak nie musi być wcale prowadzony przez komisję SEP. Mogą go przeprowadzić także przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (PSE), Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) czy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS/SITSpoż) bądź innych stowarzyszeń certyfikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Dla kogo

Zdobyciem uprawnień G2 SEP powinni być zainteresowani palacze kotłów, monterzy, instalatorzy czy serwisanci, a także osoby poszukujące zatrudnienia w elektrowniach bądź elektrociepłowniach oraz każdy, kto planuje zajmować się obsługą, konserwacją czy pracami kontrolno-pomiarowymi w zakresie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają bądź zużywają ciepło.

Zakres

Chodzi tu konkretnie np. o osiągające moc powyżej 50 kW piece przemysłowe, kotły parowe i wodne na paliwa stałe, gazowe i płynne, turbiny parowe i wodne, urządzenia odbiorcze gorącej wody i pary, pompy, ssawy, dmuchawy, wentylatory i inne urządzenia wchodzące w zakres systemów wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji – oraz ich urządzenia pomocnicze. Oprócz tego wspomnieć należy również o sprężarkach, których moc przekracza 20 kW, i instalacjach sprężonego powietrza i gazów technicznych, a także o urządzeniach do rozładunku, składowania i magazynowania paliw o pojemności odpowiadającej przeszło 100 Mg.

Pozostałe zagadnienia

Świadectwo kwalifikacyjne kategorii G2 SEP jest potwierdzeniem znajomości wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji wymienionych wyżej urządzeń, ale też znajomości przepisów BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w tym zakresie. – Osoba dysponująca uprawnieniami G2 SEP zna też regulacje prawa energetycznego i wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej bądź eksploatacyjnej – dodaje przedstawiciel firmy szkoleniowej Galileum.

Uprawnienia nie są bezterminowe

Na koniec warto podkreślić, że uprawnienia te obowiązują tylko przez pięć lat od ich uzyskania. Po tym czasie należy ponownie przystąpić do egzaminu przed komisją państwową, najlepiej uczęszczając wcześniej na odpowiedni kurs, który pozwoli zaktualizować i uporządkować wiadomości z zakresu kategorii G2 SEP.