Transport kruszyw w świetle przepisów

Ważną rolę podczas realizacji inwestycji budowlanej stanowi transport kruszyw, są one bowiem podstawowym materiałem wykorzystywanym na różnych etapach budowy. Wykonanie projektu zgodnie z planem uzależnione jest więc od stałego i nieprzerwanego dostępu do odpowiedniego rodzaju kruszywa. Warto w tym zakresie podjąć współpracę z profesjonalną firmą obsługującą jego transport, ponieważ przewóz materiałów sypkich jest prawnie uregulowany.

Transport kruszyw

Regulacje prawne dotyczące transportu kruszyw

Przewóz materiałów sypkich, do których należą również kruszywa, regulują różne akty i rozporządzenia. Wszystkie służą jednak temu, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podczas realizacji transportu. Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 61, ust. 5. materiały sypkie mogą być przewożone wyłącznie w szczelnej skrzyni ładunkowej. Taką skrzynię należy dodatkowo zabezpieczyć od góry plandeką, aby uniemożliwić wysypywanie się ładunku. Odpowiedni sposób przygotowania gwarantuje, że transport kruszyw nie będzie stanowił zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz dotrze na miejsce bez straty na wadze.

Podczas transportu kruszyw warto zwrócić uwagę na inne regulacje, w tym przypadku obowiązują bowiem również przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Regulują one między innymi zasady transportu krajowego i międzynarodowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, która może dokonać kontroli realizowanych przewozów.

Wyzwania podczas transportu kruszyw

Profesjonalni kierowcy, którzy specjalizują się w przewozie materiałów sypkich, doskonale wiedzą, jakie skutki może mieć źle przygotowany ładunek. Pracownik firmy Complex Car oferującej transport kruszyw i materiałów budowlanych mówi, co może stanowić problem podczas przewozu:

Przewozimy różne rodzaje kruszyw, bo takie są oczekiwania klientów. Jedne są bardziej odporne na warunki atmosferyczne, inne mniej i trzeba o tym pamiętać. Niedostatecznie zabezpieczony materiał może ulec zbryleniu na skutek dużej wilgotności lub przedostania się deszczu przez plandekę, musimy tego unikać. Bardzo ważne jest też właściwe rozłożenie ciężaru na osiach samochodu, niektóre kruszywa łatwo się przesypują z jednej strony na drugą i tym samym utrudniają manewrowanie pojazdem. Mniejsze zamówienia możemy realizować, przewożąc kruszywo w workach lub BigBagach, dzięki temu ograniczamy możliwości przemieszczania się materiałów.

Realizując transport kruszyw, bezwzględnie należy przestrzegać, aby kierowca posiadał odpowiednie uprawnienia i licencję oraz pod żadnym pozorem nie można przekraczać dopuszczalnej wagi ładunku.