Studnie a prawo budowlane

Wielu właścicieli działek zastanawia się nad budową studni na swoim terenie. Nic dziwnego, ponieważ jest to atrakcyjna alternatywa dla dostaw wody z sieci miejskiej. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze budowa studni jest możliwa, nie tylko ze względów formalnych, ale też pewnych cech działki. Sprawdźcie, co polskie prawo mówi o budowie studni.

Kiedy można wybudować studnię na własnej działce?

Jeśli myślicie o budowie studni musicie wiedzieć, że jest ona możliwa jedynie wówczas, gdy nie ma ku temu przeciwskazań prawnych (przede wszystkim nie może być ona niezgodna z przepisami o ochronie środowiska). Aby sprawdzić, czy na waszej działce można zbudować studnię, musicie sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy jest ona objęta ochroną. Zrobić to warto jeszcze przed zakupem nieruchomości gruntowej.

Może się okazać, że nasza studnia jest zbyt mała, aby móc wybudować na niej studnię, ponieważ istnieje konieczność zachowania wymaganych odległości od granicy działki oraz innych położonych na niej obiektów. Z tego powodu konieczne jest dokładne przyjrzenie się rozmiarom i wszelkim szczegółom dotyczącym waszej działki – radzi ekspert reprezentujący firmę Ogrody od A do Z.

O czym pamiętać przy budowie studni?

Kiedy planujecie budowę studni, musicie pamiętać o tym, by:

  • odległość między studnią a granicą działki nie była mniejsza, niż 5 m,
  • odległość studni od osi rowu przydrożnego nie była mniejsza niż 7,5 m,
  • odległość studni od najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji indywidualnej (jeśli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód) nie była mniejsza, niż 30 m,
  • odległość studni od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników od gromadzenia nieczystości, kompostu i innych podobnych szczelnych urządzeń nie była mniejsza niż 15 m,
  • odległość studni od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozpuszczającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego nie była mniejsza, niż 70 m.

Ponadto, nie możecie zapominać także o konieczności utwardzenia terenu, który otacza studnię w pasie o szerokości co najmniej 1 metra. Warto też wiedzieć, że budowa studni o głębokości do 30 m i poborze wody w ilości do 5m3 wymaga tylko zgłoszenia (w zupełności taka studnia wystarczy do zaopatrzenia w wodę jednego domu jednorodzinnego). Do takiego zgłoszenia trzeba dołączyć rysunki określające usytuowanie studni i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Co ważne, gmina może zażądać też innych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dlatego warto zasięgnąć informacji na temat wymaganych dokumentów we właściwym urzędzie.