Strefa wejścia według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Strefa wejściowa do obiektów użyteczności publicznej np. placówek kulturalnych nie tylko powinna odpowiednio wyglądać. Musi spełniać także pewne formalne standardy. Zaledwie niewielka osób ma świadomość, że każde takie wejście do wspomnianych budynków musi być wykonane zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. O jakich dokładnie wymaganiach mowa?

Strefa wejścia do obiektu

Przestrzeń wejściowa do obiektu to nie tylko jego wizytówka

Wejście do każdego z obiektów – zwłaszcza w tych do użytku publicznego – zalicza się do strefy, która pełni funkcję reprezentacyjną. Niezależnie od tego, czy jest to siedziba firmy, czy galeria handlowa – liczy się estetyka oraz wskazanie charakterystycznych dla miejsca cech. To tylko jedna kwestia, ponieważ idealny wygląd strefy wejścia to nie wszystko. Konieczne jest również zaprojektowanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym razie może zostać uznana za właściwą, a tym samym nie będzie dopuszczona do użytku.

Odpowiednie oznaczenia – to podstawa

Specjalista z firmy Producent wycieraczek Unimat zauważa: Każde wejście do obiektu powinno być oznaczone pasem ostrzegawczym. Odległość takich oznaczeń jest również dokładnie podana przez wytyczne i wynosi 50 centymetrów. Ponadto istnieje szereg innych wymogów, które muszą być w tym przypadku spełnione.

Wśród dodatkowych wymogów znajdują się także zapisy na temat:

  • osób niepełnosprawnych i ich poruszania się – zarówno przed, jak i za wejściem powinna znajdować się wolna przestrzeń 150×150 centymetrów do swobodnego manewrowania,
  • nawierzchni znajdującej się przed wejściem, która powinna być utwardzona i gdzie należy zachować pochył nie mniejszy niż 6% – z zagospodarowanym miejscem wypłaszczonym przed wejściem do swobodnego poruszania się,
  • drzwi wejściowych – koniecznością jest stosowanie automatów, które pozwalają na swobodne poruszanie się również osób niepełnosprawnych – często w przypadku, kiedy zastosowane są drzwi obrotowe, konieczne jest umieszczenie obok wejścia tradycyjnego, pozwalającego na swobodne wejście osoby poruszającej się np. na wózku inwalidzkim.

Dodatkowym obowiązkiem w przypadku obiektów wyższych niż dwie kondygnacje, przeznaczonych do użytku publicznego, jest zabezpieczenie wejścia daszkiem ochronnym. Co więcej, wejście do obiektu powinno być płaskie, bez dodatkowych podwyższeń, które mogłyby utrudniać poruszanie się. Dopuszczalne jest stosowanie wycieraczek, jednak ich krawędzie powinny być pochyłe. Ich wykorzystanie można zauważyć np. w galeriach handlowych.

Strefa wejścia do obiektu – dlaczego tak ważne jest jej poprawne wykonanie?

Strefa wejścia wykonana według zaleceń oraz wytycznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju daje równe szanse na korzystanie z budynków osobom o różnym stopniu sprawności. Dzięki specjalnym oznaczeniom, czy określeniu minimalnej wymaganej przestrzeni, poruszanie się w tym obszarze będzie bezpieczne.