Rola i znaczenie geodetów na placach budów

Planujesz budowę domu? Od chwili zakupu działki aż do ukończenia budowy powinien towarzyszyć ci geodeta. To on posiada umiejętności i uprawnienia do ustalenia granic nieruchomości, tyczenia budynków i ich uzbrojenia. Wszystkie te czynności mają znaczenie nie tylko dla przebiegu prac budowlanych i użytkowania nieruchomości. Zmiany w terenie, jakie powstaną w wyniku realizowanej przez ciebie inwestycji, muszą zostać odwzorowane na mapie zasadniczej.

Obsługa geodezyjna budowy

Zadania geodety przed rozpoczęciem budowy

Geodeta jest pierwszym specjalistą, którego trzeba zaprosić na działkę budowlaną. To właśnie on, na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przygotowuje niezbędne architektowi mapy do celów projektowych. Na takiej mapie geodeta uwidocznia przebieg granic działki, jej otoczenie, położenie innych zabudowań wraz z ich przeznaczeniem (jeżeli takie istnieją). Mapa do celów projektowych jest potrzebna do przygotowania projektu budowlanego lub adaptacji gotowego projektu w taki sposób, by możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Tyczenie budynku – start prac budowlanych

Kolejny raz geodeta odwiedza działkę po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale jeszcze przed pojawieniem się ekipy budowlanej. Zanim fachowcy zaczną przygotowywać wykopy pod fundamenty, konieczne jest wytyczenie budynku. W tym celu geodeta po raz kolejny używa narzędzi pomiarowych, sięga do map i projektu budowlanego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji przenosi obrys budynku z papierowej mapy w teren, dbając o jego odpowiednie ustawienie względem stron świata, granic i charakterystycznych punktów ukształtowania terenu. Podczas tyczenia geodeta musi uwzględnić także uzbrojenie podziemne, a więc przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej itd. Dzięki oznaczeniu wszystkich tych elementów budowlańcy wiedzą gdzie i na jaką głębokość będą musieli kopać.

W efekcie tyczenia budynku i uzbrojenia na działce pojawiają się znaki i punkty, niezbędne dla ekipy budowlanej do prawidłowego przeprowadzenia prac – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy LIMBUS w Wejherowie. Tyczenie musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi procedurami, a po zakończeniu prac geodeta powinien dokonać właściwego wpisu do dziennika budowy. Warto wiedzieć, że tyczenie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy, a więc może być prowadzone dopiero po uzyskaniu urzędowej zgody na realizację inwestycji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze

Po zakończeniu budowy geodeta dokonuje inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz uzbrojenia podziemnego. Pomiary powykonawcze służą do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, obejmującej mapę oraz dane o zgodności usytuowania nowego budynku z projektem zagospodarowania działki. Taka dokumentacja jest niezbędnym elementem zawiadomienia o zakończeniu budowy.