Przeglądy techniczne budynków w świetle przepisów

Polskie prawo stawia przed właścicielami oraz zarządcami nieruchomości wiele obowiązków. Jednym z podstawowych są przeglądy techniczne obiektów budowlanych o charakterze regularnym, okresowym. Jest to nic innego jak kontrola ich stanu technicznego. Badania obiektów są niezwykle istotne, a dzięki nim możliwe jest wykrycie wszelkich niedokładności i wdrożenie odpowiednich kroków mających na celu ich usunięcie. Na czym polegają przeglądy budowlane i jak często należy je przeprowadzać?

Przegląd techniczny budynku

Przegląd stanu technicznego domu

Każdy właściciel domu ma obowiązek – w świetle polskiego prawa – do dbania o bezpieczeństwo jego użytkowania w trakcie trwania różnych zjawisk pogodowych i nie tylko. Budynek powinien być bezpieczny podczas takich sytuacji jak:

  • wyładowania atmosferyczne,
  • wstrząsy sejsmiczne,
  • działanie silnych podmuchów wiatrów,
  • intensywne opady deszczu,
  • osuwiska,
  • pożary,
  • powodzie.

Specjalista z firmy OTN STANOS OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI zauważa: Warto mieć na uwadze fakt, że polskie prawo nakłada obowiązek kontrolowania budynków w dwóch wariantach. Pierwszym z nich są przeglądy okresowe odbywające się corocznie. W drugim przypadku przewidziane są kontrole obiektów wykonywane co pięć lat.

Kontrola obiektów – roczna czy okresowa co pięć lat?

Polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzania kontroli obiektów corocznie lub okresowo co pięć lat. W przypadku kontroli corocznej badaniu poddawany jest obiekt oraz jego poszczególne elementy, które wystawione są na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych. To jednak nie wszystko. Można zaliczyć tutaj również te nieruchomości, które mogą zużywać się podczas standardowego użytkowania. W corocznej kontroli sprawdza się wówczas stan instalacji oraz urządzeń służących do ochrony środowiska, jak również stan instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Sprawdzenie stanu technicznego dwóch ostatnich jest niezwykle istotne – gaz jest bezwonny, a jego ulatnianie się jest niezwykle niebezpieczne. Również brak odpowiedniego stanu komina może doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk. Prawo wyznacza również kontrolowanie wymienionych elementów dwa razy do roku, jeżeli:

  • powierzchnia obiektu jest większa niż 2000 m2,
  • powierzchnia dachu jest większa niż 1000 metrów2.

Badanie techniczne okresowe przeprowadzane raz na pięć lat ma za zadanie sprawdzenie stanu obiektu oraz tego, czy może być on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Podczas kontroli sprawdza się również poziom jego estetyki, jak i otoczenia. Kontrola powinna również sprawdzać stan instalacji elektrycznej oraz jeżeli jest to możliwe – stan techniczny piorunochronów (uziemienie, stan izolacji, odporność ognioodporna).

Okresowe kontrole obiektów budowlanych

Kontrolowanie obiektów – zarówno corocznie, jak i okresowo raz na pięć lat – pozwala na dokładne sprawdzenie stanu technicznego obiektu. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wszelkich niedokładności oraz wprowadzenia planu ich naprawy. Badania techniczne budynków kontrolują przede wszystkim odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkujących dany obiekt.