Przeglądy 5 – letnie – co obejmują?

Do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, budowli lub budynku należy nie tylko utrzymanie jego funkcjonalności oraz dbałość o estetykę, ale również zorganizowanie kompleksowej kontroli pod względem bezpieczeństwa. Według obowiązującego prawa przeglądy budowlane są konieczne w określonym czasie. Te najbardziej obszerne wykonywane są co pięć lat. Wyjaśniamy, co obejmują 5 – letnie przeglądy budowlane oraz kto je przeprowadza.

Przegląd budynku

Czym jest przegląd budowlany?

Przeglądem budowlanym nazywa się działania mające na celu kontrolę budynków, obiektów budowlanych oraz budowli, która jest przeprowadzana i udokumentowana przez doświadczonych inspektorów. Podczas przeglądu sprawdzany jest głównie stan techniczny. Jednocześnie proces ten służy zapewnieniu właścicieli oraz innych osób korzystających z budynku, że budynek spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa nawet w niesprzyjających sytuacjach działania czynników natury lub człowieka.

Co obejmuje 5 – letni przegląd budowlany?

Budowlany przegląd 5 – letni to kompleksowy i obszerny nadzór stanu technicznego oraz możliwości wykorzystania wskazanego budynku, obiektu lub budowli. Obejmuje kontrolę:

  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej pod kątem sprawności przewodnictwa, a także instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej,
  • wszystkich elementów ścian zewnętrznych,
  • dachów (m.in. ich pokryć),
  • elementów zewnętrznych budynków, na przykład balkonów i balustrad,
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • sprzętu zamontowanego zarówno do ścian, jak i do dachu,
  • przewodów dymowych i wentylacyjnych,
  • elewacji,
  • otoczenie budynku.

O przeglądzie 5 – letnim wypowiada się fachowiec z firmy Megam: Przegląd 5 – letni oprócz typowych dla niego czynności kontrolnych, obejmuje dodatkowo aspekty przeglądu rocznego. Jest o wiele bardziej obszerny i kompleksowy, dlatego wykonuje się go rzadziej. Musi być jednak przeprowadzony przez prawnie powołanych do tego specjalistów.

Kiedy wykonać 5 – letni przegląd budowlany i kto go przeprowadza?

Pierwsza kontrola budowlana powinna odbyć się zanim budynek zostanie włączony do użytku. Jest to ważne, aby określić, czy spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa osób, które będą się w nim znajdowały. Następnie przegląd przeprowadza się nie później niż 12 miesięcy od przekazania obiektu właścicielowi.

Przegląd 5 – letni wykonuje się w okresie wiosennym do 31 maja. Fachowcy, którzy go nadzorują wystawiają specjalny protokół razem z dokumentacją w postaci zdjęć. Dzięki podpisaniu go przez specjalistów jest ważny pod względem prawnym.