Przegląd kominiarski w świetle prawa budowlanego

Przeglądy kominiarskie to regulowany prawnie obowiązek, ale to również kwestia bezpieczeństwa, dlatego tak ważne jest regularne udostępnianie przewodów kominowych do kontroli. Chociaż coraz więcej współczesnych budynków pozbawionych jest instalacji gazowej i przewodów dymowych, tego typu przeglądy są wciąż aktualne i stanowią wymóg prawa. Co warto wiedzieć o prawnej stronie przeglądów kominiarskich?

Przeglądy kominiarskie – podstawa prawna, przebieg i zasady

Przeglądy kominiarskie – podstawa prawna

Przeglądy kominiarskie to obowiązek każdego właściciela i zarządcy nieruchomości. Podstawę prawną stanowi tu artykuł nr 62 z ustawy o Prawie budowlanym dotyczący kontroli prawidłowości funkcjonowania instalacji kominowej. Jak się jednak okazuje, tego typu kontrole wymagane są nie tylko w przypadku budynków z instalacją gazową czy ogrzewanych przy pomocy urządzeń na paliwa stałe. Wspomniana ustawa nakłada obowiązek przeprowadzania przeglądów kominiarskich we wszystkich budynków. Dlaczego? Ponieważ profesjonalny przegląd kominiarski, którym zajmują się renomowane firmy, takie jak Akint z Warszawy, obejmuje szeroki zakres czynności, do których zalicza się:

  • Badanie techniczne weryfikujące drożność i szczelność przewodów kominowych, spalinowych i dymowych;
  • Badanie drożności przewodów i przyłączy wentylacyjnych;
  • Kontrola podłączenia urządzeń grzewczych.

Jak się zatem okazuje, w świetle prawa przeglądy kominiarskie obejmują zarówno kontrolę instalacji gazowej, przewodów kominowych, jak i wentylacji grawitacyjnej. Warto przy tym pamiętać, że odmowa przeprowadzenia takiej kontroli może skutkować karą finansową i wiązać się z ryzykiem utraty prawa do odszkodowania, np. w razie pożaru.

Przegląd kominiarski – kiedy, kto i jak?

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego spoczywa na właścicielach nieruchomości, np. prywatnych posesji i domów jednorodzinnych, a także na ich zarządcach, w tym wspólnotach oraz spółdzielniach mieszkaniowych. Chociaż w świetle prawa wymagany jest jeden tego typu przegląd na rok, w praktyce z reguły mamy do czynienia z dwoma terminami przeglądów w danym roku. Za zweryfikowanie stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych odpowiadają profesjonalni kominiarze posiadający kwalifikacje mistrza, ewentualnie w szczególnych sytuacjach specjaliści z uprawnieniami budowlanymi lub inspektorzy z urzędu. Aby zweryfikować wiarygodność kominiarza, można sprawdzić, czy figuruje on w Korporacji Kominiarzy Polskich lub legitymuje się dyplomem mistrza w kominiarstwie. Warto przy tym pamiętać, że w razie stwierdzenia podczas przeglądu jakichkolwiek usterek i zagrożeń, należy je bezzwłocznie usunąć na koszt lokatora bądź właściciela nieruchomości. Nie zapominajmy, że od dokładności kontroli i wdrożonych działań naprawczych zależy bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego nie warto oszczędzać na przeglądach kominiarskich.