Postawienie kontenera a kwestie prawne

Kontenery systemowe to obiekty, z których korzystają przede wszystkim firmy związane z budownictwem, ale też przemysłem, czy handlem. Firmy zajmujące się wynajmem i sprzedażą kontenerów oferują z założenia kontenery na zaplecza techniczne, socjalne, sanitarne, kontenery na szatnie, biura, stróżówki, czy magazyny. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestiom prawnym związanym z kontenerami, a konkretnie postaramy się jasno odpowiedzieć na pytanie, czy postawienie kontenera wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

postawienie kontenera pozwolenie formalnosci kontener

Definicja obiektów kontenerowych zgodnie z Prawem budowlanym

Art. 3 Rozdziału 1 polskiego Prawa budowlanego zawiera szereg definicji. To przede wszystkim definicje obiektów, kolejno: obiektu budowlanego, budynku, budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowli, obiektu liniowego, obiektu małej architektury, tymczasowego obiektu budowlanego, przenośnego wolno stojącego masztu antenowego. Obiekty kontenerowe należą do grupy tymczasowych obiektów budowlanych, czyli obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidzianych do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiektów niepołączonych trwale z gruntem.

Kontener na czas użytkowania do 180 dni

Ustawa Prawo budowlane w pierwszym rozdziale definiuje pozwolenie na budowę tak: to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Teoretycznie to proste, ale czy wzniesienie obiektu składającego się z systemowych kontenerów wymaga pozwolenia na budowę, skoro to z definicji obiekt tymczasowy? – Gdy docieramy do Rozdziału 4 ustawy dotyczącego postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, widzimy zawiłe treści. O ich wyjaśnienie poprosiliśmy fachowców z firmy S2M Sp. z o.o. ze Strykowa w województwie łódzkim, która zajmuje się dostarczaniem i montażem kontenerów. Otóż pozwolenia na budowę nie wymaga wzniesienie obiektu z kontenerów, jeśli jego użytkowanie nie będzie przekraczało 180 dni; wówczas konieczne jest zgłoszenie do odpowiedniego organu (Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta).

Kontenery na dłuższy czas użytkowania

Jeśli wymieniony powyżej czas będzie dłuższy, to mimo tego, że obiekt z kontenerów (z założenia) nie będzie połączony trwale z gruntem, będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest jednak wyjątek: jeśli obiekt z kontenerów to wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, którego powierzchnia nie przekracza 35 m2, również nie ma konieczności starania się o pozwolenie. Na koniec warto dodać, że jeśli chodzi o sprzedaż kontenerów i wynajem kontenerów, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firmy, która się w tym po prostu specjalizuje.