Planowanie rozbudowy domu. Od czego zacząć?

Niekiedy dom okazuje się zbyt mały i zachodzi potrzeba powiększenia go o dodatkową powierzchnię, na przykład o dodatkową kondygnację lub rozbudowy budynku. Takie założenie obejmuje mniej formalności i niezbędnych etapów prac niż budowa budynku od “zera”. Sprawdź, o co musisz zadbać w kontekście nadbudowy lub rozbudowy budynku.

rozbudowa domu

Zastanów się, czemu chcesz rozbudować lub nadbudować dom

Na początku warto zastanowić się, w jakim celu rozbudowujesz lub nadbudowujesz dom i jaka ma być skala tego przedsięwzięcia.

Czy ta decyzja podyktowana jest bieżącymi potrzebami, czy planami na przyszłość? Czy na pewno potrzebujesz aż tak powiększonej przestrzeni? Czy przeanalizowałeś wszystkie koszty, także te niespodziewane? Czy na pewno nie lepiej rozważyć zakupu większego domu na innej działce?

Dopiero po odpowiedzeniu sobie na te pytania, sukcesywnie podejmuj kolejne kroki.

Zorientuj się, czy istnieje możliwości rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy

Trzeba zatem ustalić, czy gmina ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP. Należy więc wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie wypisu oraz wyrysu z MPZP. Jeśli na danym terenie nie ma ustalonego MPZP, to trzeba przygotować i przesłać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Postaw na dobrze sporządzony projekt

Kluczem do sukcesu jest prawidłowo i zgodnie ze sztuką sporządzony projekt nadbudowy lub rozbudowy, poprzedzony wizytacją architekta i konsultacją z tym specjalistą.

Na etapie projektu rozbudowy lub nadbudowy domu inwestorzy ustalają, czy planują rozbudowę, czy nadbudowę budynku, czy oba warianty jednocześnie.

Ekspertyza techniczna

Niestety, w przypadku rozbudowy czy nadbudowy budynku, podobnie jak przy budowie “od podstaw”, trzeba zmierzyć się z formalnościami. Trzeba nawiązać współpracę z konstruktorem, chyba że architekt dysponuje również takimi uprawnieniami. Taki specjalista przeanalizuje budynek pod kątem możliwości rozbudowy czy nadbudowy i opracuje dokumentację techniczną.

Chodzi o to, by prawidłowo określić wytrzymałość stropów, ścian, fundamentów oraz stanu podłoża gruntowego, a także o to, by określić przyczyny ewentualnych nieprawidłowości – wyjaśnia ekspert z pracowni projektowej Archicons.

Komplet dokumentacji projektowej składa się w starostwie powiatowym. Czas oczekiwania na decyzję wynosi 65 dni.