Negatywne skutki robót górniczych wpływające na nieruchomości

Mieszkanie w okolicy kopalni wiąże się niestety z pewnym zagrożeniem. W wyniku robót górniczych zniszczone mogą zostać pobliskie nieruchomości. Jest to ogromna tragedia dla rodzin, nie zawsze kończy się na niedomykających się drzwiach. Czasami właściciele budynków muszą się zmierzyć nawet z utratą domu. Warto wiedzieć, jak dokładnie prace górnicze mogą wpłynąć na nieruchomości i co zrobić, jeśli powstanie z tego względu istotna szkoda.

negatywne skutki robót górniczych

Mieszkanie w okolicy kopalni wiąże się niestety z pewnym zagrożeniem. W wyniku robót górniczych zniszczone mogą zostać pobliskie nieruchomości. Jest to ogromna tragedia dla rodzin, nie zawsze kończy się na niedomykających się drzwiach. Czasami właściciele budynków muszą się zmierzyć nawet z utratą domu. Warto wiedzieć, jak dokładnie prace górnicze mogą wpłynąć na nieruchomości i co zrobić, jeśli powstanie z tego względu istotna szkoda.

Co się może stać?

Niestety roboty górnicze nie zawsze są nieinwazyjne. Sąsiedzi kopalni muszą się liczyć z tym, że na ich budynku nagle mogą pojawić się pęknięcia, a drzwi nie będą działać tak, jak powinny. Należy jednak pamiętać, że w każdym z takich przypadków możliwe jest staranie się o należne odszkodowanie – podpowiada specjalista od dochodzenia odszkodowań z firmy Kompensata Sp. z o.o.

Spośród szkód górniczych powstałych na budynkach, należy wymienić kilka najbardziej typowych, a są nimi takie zniszczenia jak:

  • zarysowania ścian,
  • deformacje stolarki okiennej,
  • pęknięcia stropów,
  • deformacje stolarki drzwiowej,
  • pochylenie budynku,
  • zawalenie się budynku.

Prace górnicze negatywnie wpływają na budynki w sposób pośredni. W ich wyniku dochodzi do uszkodzeń, nachyleń i obniżeń gruntów. Możliwe jest też odkształcenie terenu w postaci na przykład uskoków czy szczelin. Stosunkowo częste są też wstrząsy generowane w wyniku robót górniczych. Wszystko to bezpośrednio wpływa na obiekty budowlane, które znajdują się na danej płaszczyźnie. W najgorszym przypadku w wyniku robót górniczych może dojść nawet do całkowitego zniszczenia budynku, czyli jego zawalenia się.

Co zrobić w przypadku uszkodzenia bądź zawalenia się budynku?

Należy pamiętać, że wszystkie osoby, które doznały szkody w wyniku robót górniczych, mogą się starać o odpowiednio wysoką rekompensatę. Dobrze, jeśli w procesie ubiegania się o odszkodowanie za szkody górnicze będą brać udział prawdziwi specjaliści od dochodzenia należności. Dzięki temu istnieje spora szansa, że wysokość przyznanego nam odszkodowania nie zostanie zaniżona – co jest niestety powszechne.

Jeśli planujemy rozpoczęcie procesu odszkodowawczego, musimy mieć na uwadze, że szkoda, która powstała na należącym do nas obiekcie budowlanym, będzie poddana specjalistycznej ocenie. Eksperci muszą stwierdzić, że dana wada powstała w wyniku robót górniczych, a nie innych niefortunnych zdarzeń.

Dobrze wiedzieć, że nie tylko za szkody powstałe w budynku mieszkalnym możliwe jest dochodzenie odszkodowania. Za każdy budynek, który został zniszczony w wyniku prac górniczych, możemy otrzymać należną rekompensatę. Nawet jeśli wady dotyczą garażu czy warsztatu, czyli obiektu gospodarczego. Zawsze więc starajmy się o odpowiednio wysokie odszkodowania, jeśli doznamy strat z powodu robót górniczych.