Na czym polegają ekspertyzy budowlane?

Wykonanie ekspertyzy budowlanej zleca się na przykład w sytuacji planowanego zakupu nieruchomości – zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym – ale też przed przystąpieniem do różnego typu remontów czy prac modernizacyjnych. Prawidłowo sporządzona przez rzetelnego fachowca ekspertyza pozwala lepiej zaplanować wydatki i działania, a także oszczędzić mnóstwo czasu. Na czym dokładnie polega ta właśnie usługa?

ekspertyza-budowlana

Jej wykonaniem powinien zająć się wyspecjalizowany inżynier budownictwa. Osoba taka zapoznaje się z dostępną dokumentacją projektową i wykonawczą dotyczącą przedmiotu ekspertyzy, tj. danego budynku lub lokalu, i dokonuje jego oględzin. W tym czasie m.in. przeprowadza niezbędne pomiary, a także pobiera próbki materiałów do dalszych badań. Na tej podstawie sporządza możliwie obiektywne, kompletne i precyzyjne opracowanie dotyczące stanu technicznego budynku.

Składowe ekspertyzy

Zawiera ono ocenę tego stanu (tzw. opinia techniczna), opis badanych w konkretny sposób rozwiązań konstrukcyjnych, ewentualnych uszkodzeń, elementów wymagających wymiany albo naprawy, jak również określenie przyczyn usterek. W dokumentacji powinny znaleźć się także rysunki i przeprowadzone wyliczenia oraz dokonane w oparciu o nie analizy i sformułowane na ich podstawie wnioski (ekspertyza techniczna).

Dotyczyć mogą one chociażby bezpieczeństwa użytkowania obiektu lub możliwości przekształcenia jego charakteru. W zakres ekspertyzy budowlanej wchodzą też zalecenia i przewidywania w kwestii dalszych prac budowlanych czy remontowych, często ze wskazaniem na konkretne metody działania (np. wzmocnienie, ocieplenie, osuszenie) oraz wstępnym oszacowaniem kosztów.

Trudne przypadki

W przypadku wyjątkowo skomplikowanych obiektów wykonanie ekspertyzy warto zlecić większej instytucji, takiej jak choćby ogólnopolska sieć laboratoriów badawczych BARG, która dysponuje nie tylko grupą doświadczonych fachowców współpracujących z ośrodkami akademickimi, ale też dostępem do najnowszych urządzeń diagnostycznych.