Kiedy przeprowadzane są geodezyjne pomiary powykonawcze?

Obiekty budowlane, których budowa wymaga pozyskania pozwolenia, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, geodezyjnej obsłudze budowy, a także geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kiedy właściwie wykonuje się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i jaki jest jej cel? Kto według obowiązujących przepisów może zajmować się wykonywaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych?

Geodezyjne pomiary wykonawcze

Definicja geodezyjnego pomiaru powykonawczego

Geodezyjny pomiar powykonawczy, który nazywamy inaczej inwentaryzacją powykonawczą, określamy jako zespół czynności technicznych w geodezji, dzięki którym powstają pożyteczne dokumenty (umieszczane we właściwych bazach) dotyczące obiektów budowlanych. Mówiąc konkretniej, dokumenty te zawierają informacje o poziomym i pionowym usytuowaniu obiektów nadziemnych, naziemnych i podziemnych, które pozwalają na określenie współrzędnych X, Y i rzędnych wysokości mierzonych obiektów. Geodezyjne pomiary powykonawcze – jak sugeruje nazwa – przeprowadza się po zakończeniu budowy danego obiektu, by zebrać aktualne dane dotyczące przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki lub terenu. Pomiarów dokonuje się przed przykryciem; obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru spoczywa na zamawiającym oraz wykonawcy robót budowlanych.

Pomiar bieżący i pomiar końcowy

Choć może brzmieć to nieco skomplikowanie, geodezyjne pomiary powykonawcze dzielimy na dwie grupy: to pomiary bieżące i końcowe. O ich istocie opowiadają nam fachowcy z firmy NorthGeo Dawid Kaczmar z okolic Wrocławia, która zajmuje się geodezyjną obsługą inwestycji. Pomiary bieżące dotyczą obiektów, które w trakcie budowy muszą zostać zasypane lub w inny sposób ukryte, obiekty potocznie nazywane zanikającymi. To przede wszystkim wodociągi, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, elektroenergetyczna. Bieżące geodezyjne pomiary wykonawcze muszą być wykonane, by możliwe było dokładne naniesienie obiektów na zasadniczą mapę terenu. Końcowych geodezyjnych pomiarów powykonawczych nie trzeba raczej definiować, tłumaczyć – to po prostu pomiary finalne, po ewidentnym zakończeniu robót.

Dodajmy jeszcze na koniec, kto właściwie może dokonywać geodezyjnych pomiarów powykonawczych? Otóż zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami geodezyjną inwentaryzację powykonawczą może wykonać geodeta, który ma właściwe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub z zakresu inwestycji. Określa to dokładniej Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, która powstała już w 1989 roku.