Jakich pozwoleń wymaga budowa hali produkcyjnej?

Budowa hali produkcyjnej nie może rozpocząć się bez pozwolenia na budowę. Wcześniej jednak należy zawnioskować o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz technicznych warunkach przyłączy. Niezbędna jest też decyzja środowiskowa oraz projekt budowlany spełniający kryteria ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej.

budowa hali produkcyjnej

Projekt budowlany hali produkcyjnej

Pierwszym krokiem do uzyskania niezbędnych pozwoleń do budowy hali przemysłowej, jest opracowanie jej projektu architektonicznego. Projekt musi uwzględniać przeznaczenie hali i ilość składowanego w jej wnętrzu materiału, rodzaju transportu, natężenie ruchu, ilość zatrudnionych osób oraz rodzaj specjalistycznego sprzętu, który będzie używany na terenie obiektu. Aby konspekt był kompletny, należy do niego dołączyć projekt zagospodarowania terenu i rysunki wszystkich niezbędnych instalacji.

Realizacja projektu wykonanego przez architekta leży w gestii wykwalifikowanej ekipy budowlanej. Planując budowę hali produkcyjnej na terenie województwa mazowieckiego, warto skorzystać z usług firmy ogólnobudowlanej Invest Complex-2 sp.z o.o., która może poszczycić się sporym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć dla przemysłu. Aby jednak móc rozpocząć prace budowlane, należy uzyskać odpowiednie pozwolenia.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę hali produkcyjnej?

Na podstawie projektu budowlanego wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która uwzględnia zmiany przestrzenne, wynikające z powstania nowego obiektu. Nie trzeba wnioskować o zgodę, jeśli na terenie, na którym znajduje się działka, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy, należy zadbać o formalności związane z uzbrojeniem terenu i decyzją środowiskową.

Wnioski o warunki techniczne przyłączy powinny być złożone do przedsiębiorstw dostarczających wodę, gaz, prąd oraz łączność telekomunikacyjną. W składanych dokumentach powinny znaleźć się informacje o przeznaczeniu budynku oraz planowanym zużyciu energii i wody. Z kolei decyzja środowiskowa jest wydawana na podstawie oceny oddziaływania obiektu na środowisko naturalne i może być pozytywna, negatywna lub uwarunkowana wprowadzeniem określonych zmian w projekcie.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód można zawnioskować o wydanie pozwolenia na budowę, które następuje w ciągu 65 dni od złożenia wniosku i jest ważne przez 3 lata. Uzyskanie pozwolenia wieńczy ścieżkę formalną i pozwala na rozpoczęcie prac.