Jak zutylizować stare drzwi?

Stare drzwi to elementy, które wchodzą w skład odpadów remontowych i budowlanych. Nie klasyfikuje się ich jako odpady komunalne, a za wyrzucenie do pojemników grozi grzywna w wysokości 500 złotych. Drzwi (w większości drewniane) mogą stanowić cenny surowiec nadający się do recyklingu i odzysku. Aby jednak było to możliwe, należy oczyścić je wcześniej z niebezpiecznych elementów – gwoździ, farb, lakierów. Jakie są zalety utylizacji starych drzwi?

Utylizacja drzwi

Utylizacja starych drzwi – zalety

Wiele milionów ton gruzu jest generowanych każdego roku przez firmy budowlane, inwestorów oraz osoby prywatne. Tak duża ilość mogłaby przyczynić się do znacznego zanieczyszczenia środowiska, a transport i utylizacja byłaby dla firm dużym wydatkiem. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca, ponieważ większość podmiotów ponownie wykorzystuje sporą część gruzu powstającego podczas prac budowlanych i remontowych. Korzyści z utylizacji są więc odczuwalne dla każdego, a w szczególności dla środowiska naturalnego. Odzyskanie surowców zmniejsza potrzebę ich wydobywania, a to z kolei umożliwia sprawniejszą eksploatację zasobów i ograniczenie zanieczyszczeń.

Utylizacja starych drzwi to proces obejmujący recykling odpadów budowlanych. Najczęściej czynność tę można zlecić specjalistycznym firmom oferującym takie działania. Przedsiębiorstwa, które zajmują się montażem nowych drzwi, bardzo często oferują także demontaż, transport i utylizację starych elementów. W tym celu należy wcześniej skontaktować się z odpowiednią firmą, podać adres i osobę do kontaktu, ilość drzwi oddawanych do utylizacji. Przedsiębiorstwa same zadbają dalej o transport i odpowiednie zagospodarowanie odpadów.

Drzwi drewniane poddawane są najczęściej przetwórstwu na trociny. Możne je następnie wykorzystać jako podkład dla zwierząt oraz korę wykorzystywaną w ogrodnictwie i rolnictwie. Przerób drewna jest wykorzystywany także do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych, z których powstają meble. Spora część stanowi także materiał opałowy i węgiel drzewny. Odpady drewniane mogą być także przetworzone biologicznie na wszelkiego rodzaju komposty.

Dlaczego stare drzwi warto poddawać procesowi utylizacji?

Drewno poużytkowe jest poddawane procesowi ponownej obróbki. Wpływa to w dużym stopniu na środowisko, ponieważ zapobiega wycince kolejnych drzew. Wielokrotne wykorzystanie tych samych surowców ogranicza koszty produkcji, a także zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach.

Jak mówi pracownik firmy Drzwi – Okna oferującej transport i utylizację starych drzwiWyrzucanie starych drzwi do kontenerów na śmieci jest nielegalne i karane grzywną. Nawet jeśli zostaną wyłożone przed dom, nie zostaną odebrane w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Firmy oferujące montaż nowych drzwi, bardzo często oferują także bezpłatny transport i poddanie tych elementów utylizacji. Takie działania wpływają na ograniczenie zanieczyszczania środowiska poprzez zalegające odpady. Utylizacja to także sposób na ponowne wykorzystanie materiałów. 

Decydując się na utylizację starych drzwi, zaleca się wybór jedynie profesjonalnych firm oferujących takie działania. Prace przeprowadzone prac zgodnie z normami to gwarancja udanej transakcji.