Jak zostać spawaczem?

Rynek pracy stoi otworem przed specjalistami z szeroko rozumianej branży technicznej. Tego typu pracowników wciąż brakuje, dlatego jest to dobry kierunek, w którym warto się kształcić. Przykładem takiego pożądanego zawodu jest spawacz. Praca na tym stanowisku może być niezwykle satysfakcjonująca, również pod względem wysokości zarobków. Co trzeba zrobić i jakie cechy posiadać, by zostać spawaczem?

Spawacz, czyli kto?

Spawacz to osoba odpowiedzialna za trwałe łączenie ze sobą elementów wykonanych z różnych materiałów, najczęściej metali, ale też tworzyw sztucznych, posługująca się w tym celu specjalnym sprzętem spawalniczym, który działa w oparciu o elektryczne źródło ciepła. Zajęcie to wymaga zręczności i zdolności manualnych, precyzji i wyobraźni, ale też nieco odwagi. Zawód spawacza jest bowiem obarczony pewnym ryzykiem związanym z trudnymi warunkami pracy, dlatego na te stanowiska poszukuje się osób po pierwsze pełnoletnich, a po drugie sprawnych fizycznie i zdrowych, co powinno zostać poświadczone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Praca jest wymagająca, ale daje również wiele satysfakcji, zwłaszcza miłośnikom majsterkowania. Nie bez znaczenia są również atrakcyjne zarobki i bogate możliwości kariery. Spawacze znajdują zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą, w branży budowlanej, stoczniowej czy ślusarskiej, a także np. w warsztatach samochodowych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób pragnie zdobyć uprawnienia spawacza.

Kursy spawacza

Aby zostać spawaczem, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Dla każdego, niezależnie od wykształcenia, dostępne są zawodowe kursy spawacza. Organizujące je profesjonalne ośrodki szkoleniowe, takie jak np. Galileum, oferują kilka poziomów zaawansowania w różnych grupach materiałowych oraz możliwość zdobycia uprawnień na różne metody spawalnicze. Zaliczamy do nich przede wszystkim spawanie w osłonie gazów, aktywnych (MAG) bądź obojętnych (MIG), a także neutralnych za pomocą elektrody nietopliwej (TIG). Oprócz tego kursy spawacza obejmują również ręczne spawanie elektryczne, czyli łukowe przy użyciu elektrody otulonej, a także spawanie gazowe, acetylenowo tlenowe. Przyszły spawacz może również szkolić się z zakresu spawania stali czarnej na trzech poziomach zaawansowania. Do pracy na stanowisku spawacza upoważnia wydana po zaliczonym kursie książeczka spawacza wraz z certyfikatem poświadczającym zdanie egzaminu.

Dodatkowe szkolenia

Jak w każdym innym zawodzie, również na stanowisku spawacza mile widziane jest poszerzanie swoich kompetencji. Dobry spawacz może pochwalić się nie tylko ukończeniem podstawowych kursów, ale i dodatkowych szkoleń. Przydatne mogą okazać się np. kursy cięcia termicznego, zarówno gazowego, jak również plazmowego. Istnieje również możliwość wyspecjalizowania się w spawaniu rurociągów różnymi metodami, do których zaliczamy m. in. elektrody celulozowe, samoosłonowy drut proszkowy oraz jedną z nowoczesnych odmian łuku zwarciowego, czyli metodę STT. Ciekawym rozszerzeniem kompetencji spawacza mogą być również szkolenia z zakresu zgrzewania tworzyw sztucznych.