Jak bezpiecznie kupić mieszkanie?

Dla wielu osób zakup mieszkania jest spełnieniem marzeń, jednak taka inwestycja powinna być dobrze przemyślana, a wszelkie formalności wypełnione z należytą starannością. Niezależnie od tego, czy mieszkanie kupujemy na rynku pierwotnym czy wtórnym sprawdzenie historii nieruchomości i sprzedającego to priorytet, a zgodność transakcji z prawem i pełna dokumentacja uchronią przed kłopotami.

zakup mieszkania

Mieszkanie z rynku wtórnego – o tym trzeba wiedzieć!

Jeśli chcemy kupić mieszkanie od osoby prywatnej, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan nieruchomości, a zatem zapytać o historię mieszkania, przeprowadzane remonty i ich powód, ewentualne usterki, a także przyczynę sprzedaży mieszkania.

Ekspert z firmy #Nieruchomości podpowiada: „Bardzo istotna sprawa to sprawdzenie, kto jest właścicielem mieszkania, a więc poproszenie o wgląd do aktu notarialnego i z księgi wieczystej. Należy ustalić, czy w sprzedawanym mieszkaniu na pewno nikt nie jest zameldowany i zażądać odpowiedniego dokumentu, który to potwierdza”. Kupując mieszkanie, należy ponadto zorientować się, czy obecny właściciel nie zalega z żadnymi opłatami– pomocne w tym będą zaświadczenia od dostawców mediów i ze wspólnoty mieszkaniowej oraz czy nieruchomość nie jest obciążona kredytem. Jeśli upewnimy się, że mieszkanie spełnia wymogi, powinniśmy podpisać umowę przedwstępną, która jest rodzajem zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy ostatecznej i uiszczeniu opłaty należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, a przy odbiorze mieszkania sporządzić protokół zdawczo- odbiorczy.

Zakup mieszkania od dewelopera

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym wymaga sprawdzenia wiarygodności dewelopera. Uwagę trzeba zwrócić na dokumentację, między innymi odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pozwolenie na budowę, akt poświadczający prawo własności do gruntu, a także zaświadczenia z ZUS. Pieniądze przekazywane deweloperowi powinny trafiać na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza– jest to bardzo ważny dokument, który zawiera przede wszystkim konsekwencje niewywiązania się z umowy przez dewelopera. Podczas odbioru mieszkania po zakończeniu budowy upewnijmy się, że jego stan jest zgodny z wytycznymi. Jeśli tak, to można podpisać umowę ostateczną, a następnie koniecznie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej.

Inne przydatne wskazówki

By zadbać o bezpieczny zakup mieszkania poza spełnieniem podstawowych formalności finansowych i prawnych warto również zwrócić uwagę na sąsiadów i lokalizację. Nie zaszkodzi zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego okolicznych terenów, co pozwoli na przykład uniknąć niechcianej drogi szybkiego ruchu w sąsiedztwie mieszkania.