Czym są uprawnienia elektryczne G1?

Uprawnienia elektryczne G1 zdobywane są po ukończeniu stosownego kursu oraz zdaniu egzaminu państwowego. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie pracy związanej z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jak wygląda kurs przygotowujący do zdobycia uprawnień elektrycznych G1? Jaką wiedzą należy dysponować, aby zdać egzamin? Zapraszamy do przeczytania.

W jakich sytuacjach przydatne są uprawnienia elektryczne G1?

 Uprawnienia elektryczne G1

Praca z prądem elektrycznym wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. W tym celu należy odbyć odpowiedni kurs przygotowujący do wykonywania określonych czynności związanych z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi. Szkolenie takie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych, obejmującej ich obsługę, konserwację, montaż i remont. Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze prowadzącej szkolenie, kursanci są kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu, a także do zdania egzaminu państwowego, który zakończony jest otrzymaniem świadectwa kwalifikacyjnego. Otrzymane uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy elektryka, serwisanta, montera, instalatora, palacza kotłów, a także innych prac związanych z urządzeniami, których obsługa wymaga posiadania uprawnień wynikających z przepisów prawa energetycznego.

Należy pamiętać, iż uprawnienia nie są nadawane bezterminowo – ich ważność wynosi 5 lat, po czym następuje potrzeba odnowienia kwalifikacji. Dzieje się tak ze względu na ciągły rozwój techniczny, a także często zmieniające się prawo energetyczne. Z tego powodu, aby stale być na bieżąco i móc zachować stosowne bezpieczeństwo, wiedzę należy co pewien czas odświeżać. W celu zapoznania się z ofertą szkoleń, ich terminami oraz miejscem, zapraszamy na stronę internetową Ośrodka Szkoleniowego Galileum.

Jakie zagadnienia obejmuje kurs?

Szkolenie na uprawnienia elektryczne G1 obejmuje różnorodną tematykę oraz zagadnienia związane między innymi z: prawem energetycznym, organizacją pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, czy też zachowaniem stosownego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z tego powodu osoby uczestniczące w kursie zdobywają wiedzę na temat wpływu prądu elektrycznego na ludzki organizm oraz podstaw ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach do 1 kV. Poznają zagadnienia z zakresu układów sieciowych, wyłączników różnicowo-prądowych, elektronarzędzi, instalacji elektrycznych występujących na placach budowy czy też zespołach prądotwórczych. Do pozytywnego zdania egzaminu niezbędne jest również dysponowanie wiedzą na temat pomiarów rezystancji izolacji instalacji, pomiarów rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu.