Czym jest ofertowy kosztorys prac budowlanych?

Prace budowlane to szereg skomplikowanych czynności, których finałem jest dobrze zrealizowana inwestycja. Ale jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań i podpisaniem umowy, należy sporządzić kosztorys ofertowy, który pozwoli inwestorowi podjąć decyzję związaną z wyborem wykonawcy. Czym dokładnie jest taki dokument, co on zawiera i komu można zlecić jego wykonanie?

Kosztorys budowlany

Budowlany kosztorys ofertowy– czym jest?

Kosztorys ofertowy to dokument kosztowy przygotowywany zwykle na potrzeby przetargu w zamówieniach publicznych, choć pojawia się on także w kontekście negocjacji cenowych. Jego celem jest rzetelne przedstawienie oferty cenowej wykonania robót budowlanych. Na tej podstawie inwestor jest w stanie określić, czy chce współpracować z danym wykonawcą i na jaki rząd wydatków ma się przygotować podczas realizacji inwestycji.

W takim kosztorysie wykonawca robót określa, ile życzy sobie za wykonanie określonych prac. Każdy kosztorys ofertowy to stadium konkretnego przypadku, tzn. danej budowy.

Dokument ten musi również powstać przed rozpoczęciem robót. Na tej podstawie tworzy się zamówienie i spisuje się umowę współpracy.

Przy zamówieniach publicznych kosztorys ofertowy jest postrzegany przez uczestników procesu jako jak propozycja wynagrodzenia dla wykonawcy za wykonanie zlecenia. Zwykle kwota zawarta w kosztorysie jest ostateczna i nienegocjowana. Inaczej wygląda to poza systemem publicznym, gdzie przyjęło się, że dokument stanowi podstawę do negocjacji wynagrodzenia. Inwestor może albo zgodzić się na stawkę, albo ją odrzucić i zaproponować swoją wersję.

Co zawiera taki kosztorys?

Kosztorys ofertowy zawiera informacje na temat całościowej ceny prac budowlanych, których wykonawca chce się podjąć. Znajdują się tam wszelkie dane na temat zadań prowadzonych w konkretnych obszarach, uzupełnione dodatkowo o uwagi techniczne. Kosztorys przedstawia wartość konkretnych usług w rozbiciu na pomieszczenia objęte projektem wraz z wyliczeniami ich metraży. W dokumencie określana jest kwota wszystkich materiałów budowlanych i wyposażenia pomieszczeń.

Uwzględnia się w nim ponadto ceny za jednostkowe nakłady rzeczowe, założenia wyjściowe, specyfikacje warunków technicznych oraz czynniki produkcji.

Podstawą do sporządzenia każdego kosztorysu ofertowego są projekty wykonawcze oraz przedmiary, bądź protokół typowania robót. Bierze się pod uwagę również zamówienia dotyczące aparatury, maszyn i urządzeń.

Wykonanie kosztorysu budowlanego ofertowego – usługa zlecana profesjonalistom

Trzeba pamiętać o tym, że każdy kosztorys ofertowy powinien być jednoznaczny i czytelny dla wszystkich osób biorących udział w inwestycji.

Dlatego właśnie wykonanie obliczeń tego typu warto zlecać profesjonalistom, na przykład firmie STRUKTURA, która specjalizuje się między innymi w tego typu usługach. Sporządzane przez nią dokumenty ofertowe stanowią podstawę do negocjacji i ubiegania się o wykonanie zamówień publicznych i pozwalają na precyzyjne określenie kosztów za realizację danego projektu.

Jeśli tworzenie efektywnego i rzetelnego zarazem kosztorysu ofertowego to dla Ciebie zbyt skomplikowane i czasochłonne zajęcie, nie wahaj się zgłosić po pomoc. Dokumentacja jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest jakość wykonania oferowana przez Twoje przedsiębiorstwo.