Czym jest książka obiektu budowlanego?

Eksploatacja obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością dbania o jego właściwy stan techniczny, tak by nie stanowił on zagrożenia ani dla użytkowników, ani budynków czy rzeczy znajdujących się w jego otoczeniu. Wśród obowiązków właścicieli znajduje się jednak również konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, która będzie zawierała informacje o prowadzonych przeglądach okresowych, awariach czy dokonywanych naprawach.

Książka obiektu budowlanego

Książka Obiektu Budowlanego – kto musi ja prowadzić?

Książka Obiektu Budowlanego (KOB) jest specjalną ewidencją zakładaną dla każdego budynku mieszkalnego lub użytkowego z wyłączeniem domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych. Powinna ona powstać w momencie przekazania budynku do eksploatacji i musi być wypełniana aż do momentu, gdy obiekt zostanie wyburzony albo wycofany z użytkowania. Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkiem nakładanym na właściciela lub zarządcę budynku, jednak może można go scedować na specjalizującą się w tego rodzaju usługach firmę. Książka powinna być prowadzona w formie papierowej, a dla zachowania ciągłości w trakcie eksploatacji mogą być dodawane do niej kolejne tomy. Jeśli Książka Obiektu Budowlanego nie będzie prowadzona lub zapisy okażą się nierzetelne, na osoby zobowiązane do jej wypełniania może zostać nałożona wysoka grzywna.

Co powinno się znaleźć w Książce Obiektu Budowlanego?

Książka Obiektu Budowlanego służy do gromadzenia wszystkich danych o zdarzeniach mogących mieć wpływ na stan techniczny budynku, a także o działaniach związanych z jego kontrolą i przywracaniem. W KOB zamieszcza się informacje o obowiązkowych przeglądach okresowych rocznych i pięcioletnich oraz czynnościach wykonywanych w ich zakresie np. przeglądach instalacji elektrycznej czy odgromowej, a także załącza informacje o usterkach, naprawach lub zlecanych ekspertyzach. Odnotowuje się w niej przeprowadzane odbiory po realizowanych pracach. W dokumentacji muszą być przechowywane protokoły stanowiące załączniki do Książki. Wpisy dokonywane w Książce muszą być jasne, zrozumiałe, a ich treść maksymalnie skondensowana. Ważny jest również obowiązek dokonywania wpisów tuż po zdarzeniach, których dotyczą.

Ze względu na wymogi co do merytorycznego poziomu wpisów prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego najwygodniej jest zlecić zajmującej się tym firmie. Dobrym przykładem może tu być MEGAM z Warszawy, obsługujący budynki znajdujące się na terenie całego kraju, zajmujący się też przeglądami budowlanymi i pomiarami elektrycznymi oraz wyceną nieruchomości.