Czy budowa studni głębinowej wymaga pozwolenia?

Budowa studni głębinowej niesie za sobą wiele korzyści. Czysta woda pochodząca z głębi gruntu ma unikalny skład i nieprzeciętne walory smakowe. Mało kto jednak wie, jakich formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem realizacji takiej inwestycji. Przepisy jasno mówią o tym, jakie pozwolenia należy zdobyć oraz kiedy są on wymagane. Poniżej przedstawiamy, o co należy zadbać, chcąc zbudować studnię głębinową.

budowa studni głębinowej

Najważniejsze kwestie formalne dotyczące budowy studni głębinowej

Formalności związanych z budową studni głębinowej nie jest wiele. Trzeba jednak uważnie przyjrzeć się przepisom, które mówią, kiedy i jakie pozwolenia będzie należało uzyskać.

To, jak powinna być budowana studnia, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Zgodnie z par. 31 ust. 1 oś studni musi ona znajdować się minimum:

  • 5 metrów od granicy działki, jak i od studni znajdującej się na tejże granicy
  • 7,5 metra od przydrożnego rowu
  • 15 metrów od budynków inwentarskich, zbiorników na ścieki oraz kompostowników
  • 30 metrów od najbliższych przewodów rozsączających ścieki i transportujących je do gruntu
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych.

Przepisy te obowiązują w przypadku studni, która ma być źródłem wody pitnej, czyli spożywanej przez ludzi. Nie mają one zastosowania, jeżeli wydobywana w ten sposób woda ma służyć do prac porządkowych czy do podlewania upraw.

Budowa studni głębinowej powinna rozpocząć się od uważnego przeanalizowania obowiązujących rozporządzeń. Dzięki temu inwestycja będzie realizowana zgodnie z przepisami prawa, co pozwoli uniknąć późniejszych problemów i komplikacji” – mówi ekspert z firmy Daniel.

Kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę studni głębinowej?

Budowa studni to inwestycja, której prowadzenie w większości przypadków nie wymaga uzyskania pozwolenie na budowę. Istnieją jednak sytuacje, kiedy należy się o nie postarać.

Obowiązujące w Polsce prawo mówi o tym, że woda znajdująca się w gruncie należy do jego właściciela. Mimo tego musi on niekiedy wystąpić o pozwolenie na budowę studni głębinowej. Jest ono wymagane, kiedy studnia ma mieć więcej niż 30 m szerokości. Będzie ono również konieczne, jeżeli dzienny pobór wody będzie większy niż 5 m3.

Nie można też przeoczyć faktu, że budowa tak głębokiej studni wymaga sporządzenia projektu geologicznego. Musi on zostać zatwierdzony przez Prezydenta Miasta, burmistrza lub przez wójta. Projekt taki jest ważny jedynie przez okres 5 lat. Jeżeli nie zostanie w tym czasie zrealizowany, wymagane będzie jego ponowne sporządzenie.