Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (tzw. certyfikat energetyczny)?

Każdy budynek, a nawet lokal mieszkalny ma inne zapotrzebowanie na energię. Przekłada się to bezpośrednio na rachunki, które będzie trzeba opłacać za zużyty prąd. Wpływ na to, ile energii jest potrzebne w danym gospodarstwie domowym, ma wiele czynników. Są one uwzględniane podczas sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Co to takiego?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane też przez specjalistów certyfikatem energetycznym, jest dokumentem, w którym opisana zostaje charakterystyka energetyczna budynku. Przedstawia się w nim analizę dotyczącą jakości konstrukcji, mając na uwadze przewidywane zużycie energii. Jednocześnie w takim certyfikacie prezentuje się, w jaki sposób można ograniczyć wydatki związane z wykorzystywaniem energii. Osoba, która go sporządza, musi uwzględnić rodzaj użytych materiałów budowlanych czy zastosowane rozwiązania dotyczące ocieplania konstrukcji.

Certyfikat to operat, który jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji technicznej budynku. Jest on niezbędny w momencie, kiedy właściciel nieruchomości chce ją sprzedać lub wynająć – świadectwo charakterystyki energetycznej musi być przekazane lub przedstawione nabywcy i najemcy.

Istnieje obowiązek sporządzania tego certyfikatu co 10 lat. Może jednak okazać się, że konieczne będzie opracowanie go na nowo jeszcze przed upływem tego okresu. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy w budynku zostają zamontowane nowe okna lub został przeprowadzany remont instalacji grzewczej. Nowe świadectwo charakterystyki energetycznej jest też wymagane po termomodernizacji i dociepleniu budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – przepisy

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej? W świetle obowiązujących przepisów osoba taka musi uzyskać specjalne uprawnienia.

Fachowcami, którzy mogą wystawić certyfikat energetyczny, są osoby pracujące w branży budowalnej, architektonicznej, jak i instalacyjnej. Muszą jednak one dysponować odpowiednimi upoważnieniami. Zdobyć je można uczęszczając na studia podyplomowe, ale także na kursy i szkolenia, które kończy przystąpienie do egzaminu państwowego – mówi specjalista z firmy Galileum z Gliwic.

Kwestie związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 2002 roku, jak również ustawa z 2007 roku o zmianie przepisów Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi istnieje nakaz, aby właściciel każdego budynku dysponował takim certyfikatem.