Certyfikaty spawalnicze zgodnie z normą EN 1090

Certyfikaty stanowią potwierdzenie kompetencji i umiejętności danego fachowca. Dzięki nim wiadomo, którym specjalistom można zaufać. Jest to ważne na przykład w dziedzinie spawalnictwa. Kilka lat temu wszedł w życie przepis, który zobligował firmy wytwarzające konstrukcje stalowe i aluminiowe do uzyskania certyfikatów zgodnych z normą EN 1090. Co to oznacza?

Norma EN 1090 – znaczenie terminu

Zakres działań, które są brane pod uwagę podczas stwierdzania zgodności z normą EN 1090, rozciąga się już od momentu projektu konstrukcji stalowej, aż do jej wykonania. Obejmuje on również etap uzyskiwania potrzebnych materiałów oraz przygotowywanie poszczególnych elementów montażu. Określa wiele czynników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo gotowej konstrukcji, a także na jej wysoką jakość.

Mimo tego, że trudno jest kontrolować proces spawalniczy, to przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością tego typu muszą pracować zgodnie z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji.

Firma musi spełniać wymagania jakościowe, które stawia przed nią polskie oraz unijne prawo. Profesjonalni pracownicy mają za zadanie nadzorować cały proces i dbać o jakość wykonania usługi – mówi pracownik firmy Bakron.

Przedsiębiorstwa chcące wprowadzić na rynek konstrukcję stalową bądź aluminiową muszą uzyskać konieczne certyfikaty. Jakie zatem wymagania wiążą się z normą EN 1090?

Główne założenia normy EN 1090

Norma obowiązuje wszystkich wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych, którzy wprowadzają swoje produkty na rynek polski lub ogólnoeuropejski. Określa wymagania już na etapie przygotowania do prac. Są w niej zawarte konieczne standardy jakości materiałów, a także wykorzystywane techniki i narzędzia. Dotyczy to również wszystkich procesów związanych ze spawaniem.

Zgodnie z założeniami EN 1090, spawacze muszą zdać odpowiednie egzaminy. Konieczna jest też kontrola technik spawania wykorzystywanych w danej firmie. Certyfikaty spawalnicze mogą otrzymać przedsiębiorstwa, które są w stanie skutecznie przewidzieć, jaka metoda pracy będzie najbezpieczniejsza i najbardziej efektywna. Nie do końca da się sprawdzić jakość efektu końcowego, dlatego trzeba zadbać o to na etapie wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania normy EN 1090 zależą też od stopnia ryzyka danej konstrukcji w przypadku ewentualnych usterek.

Prace spawalnicze charakteryzują się dużą odpowiedzialnością, bo to od ich wykonania w dużej mierze zależy wytrzymałość produktu końcowego. Dlatego też warto korzystać z usług firm, które mogą przedstawić odpowiednie certyfikaty i spełniają wymagania normy EN 1090.