Bezpieczeństwo przy wyburzaniu obiektów

Wyburzanie obiektów nie dotyczy tylko budynków mieszkalnych czy użytkowych. Dotyczy to również mostów, wiaduktów, instalacji ciepłowniczych, a nawet linii technologicznych. Takie prace są bardzo wymagające i niebezpieczne, dlatego muszą przebiegać zgodnie z konkretnymi zasadami. Niestety, nie wszyscy wiedzą, jak one wyglądają, co skutkuje tragicznymi wypadkami. Jak więc zachować bezpieczeństwo w pracach wyburzeniowych?

wyburzanie obiektów bezpieczne

Wyburzanie obiektów – jak wykonywać je bezpiecznie?

Każda praca rozbiórkowa wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami. Upadki z wysokości, podrażnienia błoń śluzowych, nieostrożne zsypywanie gruzu… warto jednak pamiętać, że przestrzegając zasad bezpieczeństwa i BHP, z łatwością można uniknąć wszelkich niebezpieczeństw.

W pracach wyburzeniowych mogą brać udział tylko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Konieczna jest znajomość zasad BHP, dokumentacji projektowej i planu działania. Dopiero według konkretnych wskazówek i wytycznych, można przystąpić do prac. Ponadto fachowcy muszą być wyposażeni w ochronny sprzęt. Są to hełmy, rękawice i szelki bezpieczeństwa.

Jak mówi specjalista z firmy Honest, przede wszystkim obiekt musi zostać odłączony od mediów, w tym okablowania. Dotyczy to też sieci przesyłowych – wodociągów, gazu i elektryki. Niezbędne przedmioty i elementy należy wynieść, a w przypadku budynków okna i drzwi powinny zostać zamurowane. Jest to o tyle istotne, że do wnętrza obiektu przeznaczonego do wyburzenia mogłoby się dostać zwierzę, a co gorsza – człowiek.

Nie można również zapomnieć o ogrodzeniu i oznakowaniu terenu. Wszelkie czynności przeprowadza się tylko w dzień. Niedopuszczalne jest wyburzanie po zmroku i w razie silnego wiatru. Gruz, który powstaje w trakcie, musi być odprowadzany przez specjalne urządzenia – na przykład rękawy zsypowe w wyznaczonych miejscach. Do wyburzania konieczne jest stosowanie profesjonalnego sprzętu – podkopywanie ścian jest zabronione.

Jak wygląda wyburzanie obiektów?

Każde wyburzanie musi być szczegółowo zaplanowane. Fachowcy zawsze dobierają najskuteczniejszą metodę, która się sprawdzi w konkretnym przypadku. Może to być wyburzanie wybuchowe, mechaniczne lub termiczne. Wszystko zależy od specyfiki obiektu.

Tak więc metoda wybuchowa przebiega z użyciem gazu rozprężającego lub materiałów wybuchowych. Mechaniczna zaś polega na regularnych uderzeniach. Prace ułatwiają żurawie i kule, specjalne maszyny, linie diamentowe czy też tarcze.  Dobór metody zależy od ekipy i struktury obiektu.