Badania geologiczne przed budową domu. Kiedy i jakie?

Właściwości gruntu na działce budowlanej mają ogromne znaczenie dla trwałości stawianego na tym terenie obiektu budowlanego. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie odpowiednich badań geologicznych – ich wyniki dostarczają cennych informacji na temat charakterystyki podłoża oraz wód gruntowych. Informacje te mogą się okazać kluczowe już na etapie projektowania budynku, a także przy planowaniu prac budowlanych.

Badania geologiczne

Wiercenie to podstawa

Badania geotechniczne obejmują szereg czynności wykonywanych w celu ustalenia właściwości gruntu na danym obszarze. Podstawową, stosowaną w każdym przypadku techniką są wiercenia. W trakcie badania wykonuje się pionowe zagłębienia o długości około 4-6 metrów – w ten sposób uzyskuje się urobek z całego przekroju gruntu, który pozwala ocenić właściwości gleby. Wiercenia wykonuje się w różnych punktach danej działki w celu sprawdzenia, czy grunt na całym obszarze ma jednolite właściwości, czy może występują w nim jakieś różnice. Generalnie zaleca się, żeby wykonywać co najmniej trzy wiercenia przy działce wielkości do 1000 m.kw, jednak nie jest to wymóg – bardzo często architekci zlecają wykonanie dwóch lub nawet jednego wiercenia. Również w sytuacji, kiedy na danej działce wykonywano już podobne badania, w celach kontrolnych można wykonać tylko jedno wiercenie.

Sonda i laboratorium

Wiercenie w gruncie to jedna z wielu metoda badania gruntu – jeśli jego przeprowadzenie nie daje konkretnych wyników na temat właściwości gleby, przeprowadzane są badania przy wykorzystaniu bardziej precyzyjnych metod. Pierwszą z nich jest badanie laboratoryjne próbek gleby oraz wód gruntowych. Innym rozwiązaniem jest badanie przy pomocy sond statycznych lub dynamicznych. Niekiedy wykorzystuje się wszystkie te metody badań, w innych przypadkach wystarczy jedno z nich by uzyskać komplet niezbędnych danych na temat właściwości i możliwości wykorzystania gruntu. Zarówno prace polowe, czyli wiercenie i sondowanie, jak i badania laboratoryjne powinny być wykonywane przez uprawnione do takich zadań przedsiębiorstwa geotechniczne, takie jak firma GeoGT.

Dlaczego wykonuje się badania geotechniczne?

Jak widzimy, badania geotechniczne pozwalają określić cechy gruntu na danym obszarze. Dlaczego jednak jest to tak istotne? Ponieważ to właśnie od stanu gruntu, jego stabilności i jego właściwości fizykochemicznych, takich jak zawartość wód gruntowych uzależniony powinien być projekt budynku usytuowanego na tym gruncie, a także dobór technologii użytych do budowy. Brak informacji na temat stanu gleby może bardzo szybko zaowocować wzrostem kosztów inwestycji (kiedy okaże się, że konieczne jest zastosowanie innych, bardziej zaawansowanych metod budowy) oraz przyspieszonym niszczeniem budynku.