Akustyka budowlana. Podstawowe wielkości akustyczne

Projektowanie budynków to skomplikowany proces, który wymaga uwzględnienia szeregu istotnych kwestii. Współczesne budownictwo wykorzystuje technologie, które jeszcze kilka lat temu nie były tak powszechnie znane. Jedną z ważnych zmian jest podniesienie jakości izolacyjności akustycznej w budynkach. Jakie są podstawowe wielkości akustyczne, które należy uwzględnić podczas powstawania nowych konstrukcji?

Pomiary akustyczne budynków

Prawo budowlane i normy ochrony przed hałasem

Zmiany w prawie budowlanym, jakie miały miejsce w ostatnich latach, jasno określiły nowe dopuszczalne normy hałasu w budynku. Przepisy te dotyczą nie tylko budownictwa mieszkalnego, ale także budynków sklasyfikowanych w kategorii użyteczności publicznej. Ważną kwestią jest także dopuszczalny poziom hałasu w budynkach zamieszkania zbiorowego, np. w blokach. Wiąże się to z pomiarami poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez instalacje budynków. Drugą istotną kwestią jest także poziom hałasu środowiska, który dotyczy dźwięków, jakie wytwarzane są przez dany budynek do otoczenia, czyli np. bloku sąsiadującego. Normy te określane są przez specjalnie do tego powołany ośrodek, jakim jest Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej i powinny być bezwzględnie przestrzegane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie budownictwa.

Akustyka budowlana i jej prognozowanie

Ochrona akustyczna jest podstawową kwestią, którą należy uwzględnić już na etapie planowania, a następnie realizacji projektu budynku. Jak podkreśla specjalista z firmy Systemy Pomiarowe Sp. z o.o.: Parametry pomiarów akustycznych uwzględniane są w stosunku do różnych materiałów budowlanych. Inne są właściwe dla budynków, w których zastosowano beton zwykły, inne w przypadku zastosowania betonu komórkowego. Wszystkie parametry wyrażane są w decybelach – dodaje.

Pomiar wielkości akustycznych – zakres badania

Pomiary akustyczne budynków wykonywane są nie tylko w stosunku do ścian. Badaniom poddawane są między innymi stropy, drzwi czy okna. Wyróżnia się dwie klasyfikacje pomiarów:

  • dźwięki wewnątrz budynku, które przesyłane są do pozostałych pomieszczeń,
  • dźwięki na zewnątrz budynku, które dobiegają do pomieszczeń z otoczenia.

Pierwsze z nich to między innymi poziom hałasu przy poruszaniu się wewnątrz pomieszczenia czy podczas standardowych czynności wykonywanych zazwyczaj w mieszkaniach oraz domach. Zalicza się do tego także rozmowy, dźwięki radiowe i telewizyjne czy zabawę dzieci. Drugie dotyczą między innymi dźwięków komunikacji drogowej w otoczeniu.

Wszystkie wielkości w zakresie akustyki budynków określone są nie tylko przez polskie prawo budowlane, ale również przez normy zatwierdzone w Unii Europejskiej. Muszą być one rygorystycznie przestrzegane ze względu na komfort i bezpieczeństwo użytkowników budynku. Pomiary natomiast powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, który eliminuje możliwość błędu.