Źródła energii odnawialnej, z których opłaca się korzystać

Wyczerpujące się złoża paliw kopalnych oraz wzrost zanieczyszczenia środowiska skłaniają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które będą tańsze i bardziej ekologiczne. Coraz większą popularnością cieszą się elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne, a także te, które czerpią energię z gleby czy powietrza. Które z tych rozwiązań są najbardziej opłacalne dla firm i dla prywatnych odbiorców?

Źródła energii odnawialnej

Fotowoltaika – bezkonkurencyjny numer jeden

Od kilkudziesięciu lat trwa dynamiczny rozwój branży, której przedmiotem jest energia słoneczna. Fotowoltaika nie jest nowym rozwiązaniem, gdyż pierwsze panele montowano już wiele lat temu. Jednak od niedawna zyskuje ona coraz większą popularność, która jest wynikiem powszechnej dostępności technologii. Spadające ceny komponentów umożliwiły wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych nie tylko do zasilania urządzeń w firmach, ale też do pokrycia zapotrzebowania na energię w prywatnych gospodarstwach domowych i rolnych.

Popularność ma również związek z opłacalnością takiej inwestycji. Odpowiednio zaprojektowany system solarny nie tylko dostarczy potrzebną ilość energii dla domu, ale też zapewni jej nadwyżki, które właściciel może odsprzedać dystrybutorowi lub zmagazynować na własne potrzeby – to drugie rozwiązanie dotyczy prosumentów. Nie bez znaczenia są też różne formy dofinansowania, które mają zachęcać do inwestowania w panele i propagować korzystanie z ekologicznej energii odnawialnej.

– W przypadku niewielkich elektrowni słonecznych o mocy do 10 kW zwrot inwestycji następuje już po kilku latach przy założeniu, że jej właściciel otrzyma dofinansowanie np. z programu „Mój prąd”. Po tym okresie może on przez kolejnych 20-30 lat korzystać z darmowej energii, gdyż utrzymanie paneli jest praktycznie bezkosztowe, a ich trwałość dochodzi nawet do 50 lat – wyjaśnia przedstawiciel firmy Adviser Solutions Polska Sp. z o.o.– Artur Czarnecki.

Pompy ciepła

Na fotowoltaice nie kończy się przegląd popularnych i z pewnością opłacalnych źródeł energii odnawialnej. Obecnie w wielu domach jednorodzinnych można już spotkać pompy ciepła. Podobnie jak panele słoneczne, wymagają one zainwestowania w montaż urządzeń i instalacji do transportu czynnika roboczego. Jednak raz wykonane dostarczają energię w cenie wielokrotnie niższej od tej u dystrybutora. Koszt wytworzenia energii elektrycznej przez pompę ciepła obejmuje wartość czwartej części wyprodukowanego przez nią prądu. Oznacza to, że w przypadku pompy o wydajności około 5 kWh, do jej zasilania potrzeba jedynie nieco ponad 1 kWh.

Pompy ciepła doskonale zastępują kotły CO, służąc zarówno do ogrzania wnętrza domu, jak i wody użytkowej. W efekcie koszty poniesione na centralne ogrzewanie są nawet trzykrotnie niższe. Warto zaznaczyć, że urządzenia te różnią się budową oraz źródłem, z którego czerpią energię. Dlatego zróżnicowana jest też ich opłacalność. W przypadku pomp gruntowych system wymiany czynnika roboczego może być ulokowany pionowo. Koszt jego wykonania jest wyższy, ale również pompa jest efektywniejsza. Najmniej energii dostarczają pompy powietrzne, jednak ich montaż nie wymaga wykonywania kosztownych wykopów. W takim systemie wszystkie urządzenia i przewody są montowane na powierzchni.