Zastosowanie kruszyw przy budowie dróg

Budownictwo drogowe to nie tylko duży nakład finansowy oraz konieczność dysponowania odpowiednimi narzędziami. Jest to również odpowiednie komponowanie różnego rodzaju materiałów, głównie pochodzenia naturalnego, czy surowców pozyskiwanych w drodze poprodukcyjnej oraz wydobywczej. Istotną rolę przy powstawaniu każdej drogi odgrywają przede wszystkim kruszywa oraz masy ziemne.

Kruszywo wykorzystywane do budowy dróg

Kruszywo wykorzystywane do budowy dróg

Kruszywa zaliczane są do kategorii materiałów o sypkiej strukturze. Jest ona jednak wyjątkowo szeroka. Dlatego przyjmuje się dodatkową klasyfikację ze względu na pochodzenie, które może być:

  • mineralne,
  • organiczne.

Materiał, jaki wykorzystywany jest do budowania dróg, nie może być przypadkowy. Do wykonania odcinka drogi potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju kruszywa. Warto mieć na uwadze, że materiał ten może różnić się od siebie wieloma parametrami – np. współczynnikiem tarcia lub wytrzymałością – tłumaczy specjalista z firmy P.W. MAX.

Według szacunków górna część nawierzchni drogowej zawiera w sobie do około 95% kruszywa – w przypadku dolnych wart współczynnik ten jest mniejszy i wynosi do 87%. Można natomiast spotkać inwestycje drogowe, w których dolne warstwy wykonane są nawet w 100% z tego materiału. Warto zauważyć, że kruszywo stosowane w górnych warstwach dróg powinno być odporne na tarcia, dlatego wykorzystuje się materiały o charakterze łamanym. Oznacza to, że pochodzą z naturalnych źródeł – np. po pokruszeniu się skał – a dzięki temu jego parametry techniczne są dużo lepsze.

Kruszywa – najpopularniejsze rodzaje

Wyróżnia się różne rodzaje kruszywa, jednak do budowy dróg wykorzystuje się wyłącznie dwa z nich. Pierwszym typem jest kruszywo pochodzenia skalnego, materiał całkowicie naturalny. W tej kategorii znaleźć można takie surowce jak piasek, żwir czy różne mieszanki piasku ze żwirem. Drugim typem są kruszywa skalne łamane – w tym zakresie wykorzystuje się między innymi kliniec, czy tłuczeń. W zależności od drogi, jaka ma zostać wykonana, jej przepustowości, ilości pasów i wielu innych elementów, dobiera się w odpowiedni sposób materiał, który sprosta wymaganiom projektu.

Podbudowa na bazie kruszcu

Podbudowa drogi wykonana z kruszywa naturalnego powinna cechować się odpowiednim uziarnieniem materiału, jak również posiadać odpowiedni stopień wilgotności. Zbyt duża wilgotność może spowodować podczas procesu zagęszczania, że woda zostanie zamknięta wewnątrz porów materiału – to wpływa bezpośrednio na obniżenie jakości. Kruszywo łamane cechuje się nieco lepszymi parametrami technicznymi. Umożliwia to jego stosowanie zarówno w górnej, jak i dolnej warstwie drogi.

W zależności od projektu drogi, konieczne jest zastosowanie konkretnego kruszywa. Przyjęcie niewłaściwych parametrów, czy zastosowanie materiału o zbyt wysokiej wilgotności może powodować późniejsze problemy z nawierzchnią, a w ostateczności prowadzić do jej pękania. To generuje naprawy i dodatkowe koszty – poza podstawowym budżetem.