Zastosowania pali DSM

Pale DSM, nazywane częściej kolumnami, by odróżnić je od klasycznych pali, to technologia wzmacniająca grunt budowlany o zbyt małej nośności. Wynaleziona została w latach 70. XX wieku w Japonii, a jej nazwa to skrót od angielskich słów „Deep Soil Mixing”, co można przełożyć jako „głębokie mieszanie gleby”. Metoda ta polega w skrócie bowiem na wwiercaniu się w grunt, który pełni tu funkcję kruszywa, i mieszaniu go w wybranym miejscu z odpowiednim spoiwem.

pale dsm

W zależności od rodzaju spoiwa możemy mówić o jednym z dwóch zasadniczych rodzajów pali DSM. W przypadku DSM Wet („na mokro”) w grunt wtłaczany jest zaczyn cementowy, natomiast w przypadku DSM Dry („na sucho”) sposobem pneumatycznym podaje się suche wapno i cement, które wiąże woda gruntowa. Oprócz zaczynu cementowego możliwe jest też zastosowanie zaczynu cementowo-popiołowego lub bentonitowego. Tego typu rozwiązania stosuje m.in. firma Geotest z siedzibą w Tychach.

Różne kombinacje w różnych zastosowaniach

Dodatek bentonitu pozwala np. kształtować przesłony przeciwfiltracyjne stanowiące element chociażby wałów przeciwpowodziowych. Samo ułożenie kolumn DSM na styk w formie palisady formuje zaś często – po zbrojeniu, które też jest w przypadku tej technologii możliwe – zabezpieczenia i obudowy wykopów. Zasadniczo jednak to pojedyncze pale DSM tworzą siatkę, a odległości między nimi wynoszą 1-2 m. Zarówno rozstaw, jak i układ oraz ich średnica zależą z jednej strony od nośności podłoża, a z drugiej – od indywidualnych założeń projektu.

Technologia DSM znajduje zastosowanie zarówno na gruntach spoistych, jak i niespoistych. W tym ostatnim przypadku, np. na piaskach lub żwirach, wytrzymałość kolumn DSM jest niemal tak wysoka jak kolumn betonowych. Wiele zależy od rodzaju podłoża, którego skład i właściwości mogą niestety wpływać na niejednorodność cementogruntu. Dlatego też metoda ta wymaga przeprowadzenia badań wstępnych, nie jest to jednak problem dla doświadczonej firmy, która prawidłowo oceni możliwości gruntu przed przystąpieniem do prac.

Korzyści z zastosowania technologii DSM

Pale DSM to rozwiązanie stosowane szczególnie tam, gdzie problemem byłyby wibracje podczas robót, ponieważ ich wytworzenie nie emituje drgań – jak również hałasu takiego jak w przypadku chociażby klasycznych pali. Koszt umocnienia gruntu tą metodą jest także znacznie niższy, a czas potrzebny do jego przeprowadzenia krótszy – w związku z wykorzystaniem materiału miejscowego nie ma mowy o urobku czy konieczności transportowania i przechowywania kruszywa oraz dużych mas ziemnych. Dlatego też kolumny DSM to tak częsty wybór w przypadku wzmacniania nasypów komunikacyjnych, fundamentów budynków mieszkalnych i przemysłowych, ale też np. wiatraków, mostów czy wiaduktów.