Zalety stalowych hal przemysłowych.

Stal to surowiec chętnie wykorzystywany w branży budowlanej. Wykorzystuje się ją między innymi w konstruowaniu hal produkcyjnych, magazynów, warsztatów i innych obiektów związanych z przemysłem. Jakie są zalety wykorzystania tego typu obiektów, co przedsiębiorstwo może na tym zyskać? Oto kilka powodów, dla których warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Bardzo długa żywotność

Szacuje się, że obiekty stalowe zachowują swoją przydatność przez nawet kilkaset lat od momentu ich postawienia.

To ogromna przewaga nad podobnymi obiektami budowanymi przy użyciu tradycyjnych technik murarskich, które nawet przy dobrej konserwacji dochodzą w pewnym momencie do stanu, kiedy dalsze korzystanie z nich jest nie tylko nieopłacalne, ale również może stanowić zagrożenie dla przebywających wewnątrz osób i sprzętów – wyjaśnia specjalista firmy Mobil Serwis KonserwacjaIstnieje jednak kilka warunków uzyskania takiej trwałości – prawidłowego wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych, odpowiedni montaż oraz bieżąca konserwacja i usuwanie powstających usterek.

Prosta architektura

Drugą istotną zaletą hal stalowych jest znacznie uproszczona w porównaniu do obiektów murowanych konstrukcja. Wielkopowierzchniowe obiekty, takie jak zakłady produkcyjne w wielu przypadkach nie potrzebują dodatkowych podpór – co przekłada się na prostsze wykonanie oraz niższe koszty realizacji danego projektu.  Ponadto do łączenia elementów hal wykorzystuje się śruby, przez co obiekty można z dużą łatwością rozbudowywać, przebudowywać, a nawet przenosić w inne miejsce – i to wszystko bez strat materiałowych, a więc po niskich kosztach.

Szybka budowa

Hale stalowe buduje się z prefabrykowanych elementów, które są wytwarzane przez producenta w jego siedzibie. Dopiero po zakończeniu etapu produkcji elementy zawożone są na miejsce budowy i tam składane. Takie rozwiązanie z jednej strony owocuje przyspieszeniem budowy, z drugiej upraszcza formalności związane z pozwoleniem na budowę – produkcja hali może zacząć się nawet wtedy, kiedy nie mamy wydanego pozwolenia. Ponadto przy budowie hali powstaje mniej odpadów.

Prosty recykling

Odzyskiwanie surowców wtórnych to istotne działanie w ochronie środowiska naturalnego. Stale halowe, które przestały być użyteczne, np. z powodu zbyt małych jak na potrzeby przedsiębiorstwa rozmiarów mogą zostać bardzo łatwo rozłożone na część i ewentualnie poddane recyklingowi. W ten sposób można dodatkowo odzyskać część kosztów poniesionych przy budowie.