Zalety prefabrykatów żelbetowych

Znany już w starożytności beton, to doskonały materiał budowlany stosowany powszechnie na całym świecie. W skład mieszanki betonowej wchodzą: cement, kruszywa, woda i ewentualne inne dodatki. Mimo swych niewątpliwych zalet beton cechuje się małą odpornością na rozciąganie. Wynalezienie żelazobetonu nie tylko rozwiązało ten problem, lecz i umożliwiło produkcję gotowych prefabrykatów budowlanych na wielką skalę.

elementy-zelbetowe

Czym jest żelazobeton?

O żelazobetonie i jego zastosowaniach opowiadają nam inżynierowie z Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „PROMUS” z Rudy Śląskiej.

Żelazobeton zwany też żelbetem to kompozyt strukturalny, a więc materiał o strukturze niejednorodnej, składający się z dwóch komponentów: betonu i stali zbrojeniowej. Zbrojenie w postaci stalowych prętów, siatek, lin, strun, kabli czy innych stalowych kształtowników umieszczonych w betonie wielokrotnie zwiększa jego odporność na siły rozciągające, co umożliwia budowę bardzo wielkich konstrukcji o dużych rozmiarach i rozpiętościach. Większe lub mniejsze obiekty monolityczne powstają w tym przypadku poprzez kształtowanie żelbetu za pomocą różnego rodzaju drewnianych, stalowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych form. Takie formowanie żelazobetonu umożliwia swobodne tworzenie elementów o różnorodnych kształtach, co daje duże pole do popisu dla architektów i budowniczych.

Kolejną znaczącą zmianę w  budownictwie przyniósł pomysł tworzenia gotowych prefabrykatów żelbetowych w wyspecjalizowanych wytwórniach.

Zastosowanie prefabrykatów żelbetonowych

Błędem byłoby kojarzenie prefabrykatów żelbetowych wyłącznie z mało już dzisiaj popularnym w Polsce, lecz ciągle obecnym chociażby w krajach skandynawskich, mieszkalnym budownictwem wielkopłytowym.   Półprodukty wykonane z żelazobetonu, mają także bardzo liczne zastosowania w budownictwie infrastrukturalnym,  drogowym czy mostowym. Jako przykład można tutaj wskazać budowę obiektów z sektora energetyki, wodno-ściekowych czy innych sieci transmisyjnych związanych z uzbrojeniem terenu. Stosowane są tutaj w równym stopniu elementy wielkogabarytowe, jak i średnio- lub drobnowymiarowe. Drogownictwo wykorzystuje żelbetowe prefabrykaty m.in. do budowy sferoidalnych obudów tuneli czy do systemów odwodnień. Prefabrykowane belki stosuje się do konstruowania wiaduktów, estakad i kładek.

Szczególnie duży udział prefabrykatów żelbetowych obserwujemy w budownictwie przemysłowym i przy wznoszeniu obiektów handlowych czy użyteczności publicznej w tym hal widowiskowych i stadionów.

Mimo że, jak zauważyliśmy wcześniej, udział żelbetowych wyrobów prefabrykowanych jest dzisiaj w polskim sektorze mieszkaniowym niewielki, to analizy rynku budowlanego w naszym kraju wskazują na ponowne zwiększanie się ich znaczenia, szczególnie w budownictwie wielorodzinnym.

Niewątpliwie uzasadnieniem tego trendu jest fakt, że prace montażowe są znacznie szybsze niż roboty mokre na budowie. Technologia prefabrykatów żelbetowych w warunkach fabrycznych umożliwia certyfikowaną produkcję powtarzalną, co przy technologiach monolitycznych prowadzonych bezpośrednio na budowie jest trudne do osiągnięcia, chociażby ze względu na zmienne warunki pogodowe.