Zabezpieczenie wykopu na placu budowy

Plac budowy to nadal jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy, na którym rok rocznie wydarza się wiele wypadków z udziałem pracowników. Dlatego podstawą organizacji robót jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Szczególnie ważne będzie właściwe zaplanowanie i przeprowadzenie robót ziemnych. Jak zatem powinniśmy zabezpieczyć wykopy na placu budowy?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż wszystkie roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu robót ziemnych. Zanim przyjrzyjmy się szczegółowo temu, jak należy zabezpieczyć wykopy na palcu budowy, zapoznajmy się z ogólnymi zasadami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zanim przystąpimy do prac ziemnych, wyznaczmy drogi dojazdowe dla maszyn oraz urządzeń, które będą wykorzystywane. Nie zapominajmy o wyznaczeniu dróg dla ruchu pieszego. Zarówno te komunikacyjne, jak i dla osób, poruszających się po placu budowy, powinny być równe, twarde lub utwardzone ta, aby zapewniać odpowiednią nośność. Obiekty, urządzenia oraz roślinność, znajdujące się na placu budowy, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Jeśli wykonaliśmy powyższe czynności i dokładnie ogrodziliśmy teren wykonywania prac ziemnych, możemy przystąpić do wykopu. Jak go zabezpieczyć?

Zabezpieczenie wykopu

Po pierwsze, drogi transportowe powinny być oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 0,6m. Droga oraz teren wokół niego, wedle przepisów, musi być wyposażony w rozwiązania techniczne, które uniemożliwią zalanie wykopu i ułatwią odprowadzanie wód opadowych.

Kolejny etap to zabezpieczenie wykopu w taki sposób, aby uniemożliwić pracownikom oraz osobom postronnym wpadnięcie do niego. Jeśli wykop ma powyżej 1m głębokości, wymagane jest wykonanie bezpiecznego wyjścia i wejścia do niego.

Zabezpieczenie wykopu nie ogranicza się jedynie do zapewnienia bezpiecznej pracy przy nim w ciągu dnia. Niezmiernie ważne jest bowiem ustawienie wokół niego barier ochronnych, zaopatrzonych w czerwone światło ostrzegawcze, informujące o niebezpieczeństwie. Montuje się je po zmroku, w nocy oraz w czasie, gdy prace w wykopie nie są prowadzone.

Bariery te powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m oraz poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m. Odległość między krawędzią wykopu a barierą nie może być mniejsza niż 1m.

Specjalistyczną firmą wykonawczo-projektową, zajmującą się między innymi zabezpieczeniami wykopów, jest renomowane przedsiębiorstwo NOVOTECH.

Kolejne niebezpieczeństwo, związane z pracą w wykopie, to możliwość osunięcia się jego ścian. Aby tego uniknąć, stosuje się ich skarpowanie, podparcie lub rozparcie. Sposób zabezpieczenia każdorazowo określany jest w projekcie robót ziemnych.

Ściany wykopu można także obudować w celu zabezpieczenia przed osunięciem. Najczęściej stosowane metody to:

  • ścianka szczelinowa
  • obudowa berlińska
  • stalowa ścianka szczelna
  • palisada
  • ściany z kolumn wykonanych za pomocą iniekcji strumieniowej