Zabezpieczenia antywłamaniowe okien. Klasy odporności

Z opinii publicznej wynika, że większość włamywaczy wykorzystuje okna, aby dostać się do wnętrza mieszkania. Z tego też powodu bardzo ważne w ochronie domu jest zamontowanie okien antywłamaniowych wysokiej klasy. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku okien można mówić o oknach posi­ada­ją­cych mniejszą lub więk­szą odporność na włamanie.

okno na klucz

Czym są klasy odporności i jakie wyróżniamy?

Klasa odporności to kryterium odpowiadające temu, jak długo okno stawi opór na próby otwar­cia z zewnątrz przy uży­ciu różnych zestawów narzędzi i dzi­ała­niu różnych sił. Podziałowi temu podlegają zarówno okna PCV, jak i okna drewniane.
W zależności od doboru i rozmieszczenia okuć okno może posi­adać różnie kwal­i­fikowaną klasę odporności na wła­manie. Wyznacznikiem klasy odporności jest indeks RC. Wyz­nacza czas potrzebny na sfor­sowanie kon­strukcji okna. Na rynku najpop­u­larniejsze są trzy klasy rozwiązań:

  • RC1, czyli okno uznawane za niemożliwe do sfor­sowa­nia wyłącznie przy uży­ciu siły mięśni (bez stosowa­nia narzędzi);
  • RC2, określające okno, którego nie można pokonać przez 3 min­uty przy uży­ciu prostych narzędzi, takich jak wkrę­tak, kom­bin­erki lub szczypce;
  • RC3, czyli okno, które nie pod­daje się nawet met­alowemu łomowi, przez co najmniej 5 minut.

Należy jednak pamiętać o tym, że antywłamaniowe okna, wbrew nazwie, nie powstrzymają przestępcy, a jedynie utrudnią mu wejście do domu. Ich odporność zależy także od rodzaju i wzmocnienia ramy, okuć, przeszklenia, bądź dodatkowych zabezpieczeń.

Jakie zabezpieczenia powinno posiadać okno?

Jednym z zabezpieczeń, które wykorzystywane jest przy wyposażaniu okien antywłamaniowych, jest zastosowanie szyb laminowanych. Dzięki temu szyba staje  się bardziej odporna. Pokrywane są specjalną folią, dzięki której szkło nie wypada z okna w momencie rozbicia. Utrudnia to wejście włamywacza przez wybite okno.

Istotnym elementem zabezpieczającym są także okucia. Standardowe okucia obwodowe, wykorzystywane przy tradycyjnych oknach drewnianych lub z PCV, nie są dla przestępcy wielkim wyzwaniem, dlatego w oknach antywłamaniowych zakładane są rygle grzybkowe i zaczepy antywyważeniowe, które zapobiegają włamaniom z użyciem siły – opowiada pracownik z firmy ABA Wiktorczyk, zajmującej się produkcją i dystrybucją drewnianych okien i drzwi różnych kategorii.

Dużą rolę zabezpieczeniową odgrywają także klamki. W nowoczesnych modelach nie da się już jej rozwiercić za pomocą śrubokrętu. Niemożliwe jest także przesunięcie przez włamywacza klamki z pozycji uchylnej na otwartą, na przykład za pomocą drutu. Wiele z dostępnych na rynku opcji posiada także dodatkowe zamki na klucz, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa w domu.

Istotny jest także proces ich montażu, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Należy mieć na uwadze to, że nawet najsolidniejsze zaczepy okienne nie zapobiegną włamaniu, jeśli złodziej będzie mógł wyciąć pianę i wyjąć ze ściany całe okno. Warto więc zadbać o odpowiednią konstrukcję okien i ich poprawny montaż lub zlecić to zadanie renomowanemu producentowi stolarki okiennej.