Zabezpiecz swoją instalację – główne aparaty modułowe

Każda instalacja elektryczna wymaga należytego zabezpieczenia, które możemy dostać w firmach działających w branży elektrycznej. Nie brakuje ich na rynku, ale jeśli nie wiemy, w co konkretnie mamy się zaopatrzyć, może narodzić się problem. Dlatego warto poznać przykłady głównych aparatów modułowych, jakie mogą być nam niezbędne.

aparaty modulowe

Wyłączniki nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe mają za zadanie zabezpieczać instalację przed zwarciami czy przeciążeniami. Są łatwe w użytkowaniu i z tego powodu mogą być użytkowane nawet przez osoby niewykwalifikowane. Nie wymagają konserwacji i składają się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszy człon to człon zwarciowy, drugi zaś jest członem przeciążeniowym. Pozostałe elementy modułu to przyłącza, zamki, zestyki, komora gaszeniowa oraz system mocowania, pozwalający zainstalować go na specjalnej szynie montażowej.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Chronią użytkowników instalacji przed porażeniem prądem, ograniczają także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym możliwość powstania pożaru. Wyłącznik różnicowoprądowy jest stosowany jako ochrona dodatkowa, działająca przy bezpośrednim zwarciu faza-obudowa. Wyłącznik różnicowoprądowy wykrywa niewielkie prądy upływu, które mogłyby nie spowodować zadziałania zabezpieczeń nadprądowych ze względu na dużą rezystancję (na przykład ciała ludzkiego).

W trakcie ewentualnej modernizacji instalacji elektrycznej można zdecydować się na skorzystanie z wyłącznika nadprądowego wyposażonego w moduł różnicowoprądowy. To kombinacja wyłącznika nadprądowego oraz różnicowoprądowego w jednej obudowie. Skorzystanie z tego rozwiązania pozwala znacznie zredukować ilość miejsca w rozdzielnicy elektrycznej.

Wyłączniki silnikowe

Ich zadaniem jest ochrona silników elektrycznych, zabezpieczając przed niepożądanymi skutkami występującymi w razie zwarć czy przeciążeń. Ich główną cechą charakterystyczną są najczęściej występujące dwa rodzaje wyzwalaczy, a dokładniej wyzwalacze termobimetalowe oraz wyzwalacze elektromagnetyczne – mówi nasz ekspert z firmy Alfa Elektro.

Styczniki modułowe

Styczniki modułowe składają się ze styków głównych. Te z kolei wyposażone są w komory gaszeniowe łuku elektrycznego i w cewkę sterującą. Służą do załączania obwodów elektrycznych najczęściej o większym poborze mocy np. pieców akumulacyjnych.

Ograniczniki przepięć

Te urządzenia zostały zaprojektowane w celu ochrony aparatury elektrycznej przed skutkami przepięć, powstających na skutek wyładowań atmosferycznych lub w następstwie awarii sieci elektroenergetycznych.

Zalety nowoczesnej aparatury

Nowoczesna aparatura pomaga skutecznie przed chociażby porażeniem prądem elektrycznym czy zakłóceniami, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie instalacji. Główne aparaty modułowe gwarantują ciągłość zasilania, pozwalając uchronić się przed niepotrzebnymi problemami.