Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych. Charakterystyka usługi

Wybudowanie własnej studni to dla wielu gospodarzy i posiadaczy domów atrakcyjny sposób na zaopatrzenie gospodarstwa w wodę. Rodzaj studni zależy od głębokości na jakiej znajdują się wody gruntowe, ich wydajności i jakości, czyli przydatności do spożycia. Jeżeli z wody studziennej będziemy korzystać tylko do podlewania ogrodu i innych prac, jakość wody nie jest tak bardzo istotna.

Betonowe kręgi

Tradycyjne studnie budowane z kręgów betonowych nazywane są również zamiennie studniami kopanymi. Są to płytkie ujęcia, zagłębione do kilku metrów pod powierzchnię gruntu. Pobierają wodę z najwyżej położonej warstwy wodnej, która nie jest najlepszej jakości i bez uzdatniania może być stosowana wyłącznie do celów innych niż bezpośrednie spożycie. Wykonanie studni kopanej polega na wykopywaniu odpowiedniego zagłębienia i stopniowym opuszczaniu kolejnych kręgów betonowych, ustawianych jeden na drugim.

Zdecydowanie bardziej wydajnym rozwiązaniem jest studnia głębinowa. Jej górna część również może być zakończona obudową z kręgów betonowych. Pełnią one jednak nieco inną rolę, niż w przypadku studni kopanych, w których kręgi, miały za zadanie zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi do środka studni, a ich szczelne połączenia chroniły pobieraną wodę przed tą z wyższych warstw, jeszcze bardziej narażonych na zanieczyszczenia.

Obudowa studni głębinowej

Do budowy studni głębinowej niezbędne jest skorzystanie z usług fachowców. Studnia taka sięga od 10 do 30 m głębokości.

W zależności od warunków wodno-gruntowych na terenie, gdzie ma być zlokalizowana studnia głębinowa, wiercenie odbywa się sposobem obrotowo-udarowym na sucho w osłonie rur stalowych lub przy twardym podłożu sposobem obrotowym na płuczkę. – mówi ekspert z firmy H2O Studnie Głębinowe ze Zduńskiej Woli.

W grunt wprowadzana jest rura osłonowa, która dociera do warstwy wodonośnej. Następnie w osłonę wpuszczana jest rura filtracyjna, która wnika w tę warstwę.  Wokół rury filtracyjnej wykonywana jest zwykle obsypka ze żwiru, która usprawnia dopływanie wody. Zazwyczaj na dnie studni głębinowej umieszcza się pompę tłoczącą, zasysającą wodę.

Górna część studni głębinowej obudowana jest kręgami betonowymi. W obudowie znajduje się głowica oraz zawory służące do zamknięcia przepływu wody oraz zasilanie pompy. Obudowa uzupełniona jest pokrywą z włazem, służącym jako zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych do studni oraz umożliwiającym wykonywanie czynności serwisowych przy studni (np. podłączenia pompy). Zimą obudowa studni zapewnia zabezpieczenie przed zamarznięciem rury, którą woda płynie do budynku.