Wpływ rusztowań na bezpieczeństwo pracy

Rusztowanie budowlane to konstrukcja, która jest niezbędna na praktycznie wszystkich placach budowy. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokościach oraz dostępu do stanowisk pracy. Mimo to praca na rusztowaniach zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Czy rusztowania mają wpływ na bezpieczeństwo pracy?

Co wpływa na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu?

Zły montaż lub eksploatacja rusztowań mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracy. Są to czynniki, które mocno zwiększają ryzyko wypadku, dlatego tak ważne jest wykluczenie nieprawidłowości na wszystkich etapach. Nie powinniśmy dopuścić do montażu rusztowania bez wcześniejszego projektu czy korzystać z elementów i części uszkodzonych lub bardzo wyeksploatowanych.

Do wielu niebezpiecznych sytuacji może doprowadzić nieznajomość warunków usytuowania rusztowania, błędy w obliczeniach siły odrywającej i posadowieniu, nieuwzględnienie wpływu wiatru, brak niektórych elementów, np. barier czy miejscowe przeciążenia konstrukcji na skutek niewłaściwego składowania materiału. Niewłaściwa eksploatacja rusztowań, samowolny, niedbały i niewłaściwy montaż oraz demontaż poszczególnych elementów konstrukcji to również bardzo ważne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo pracy. Z tego względu istotne jest korzystanie z usług doświadczonej firmy, oferującej profesjonalny montaż rusztowań, np. Euro-Rusztowania z Wrocławia.

Osoby odpowiedzialne za montaż rusztowań muszą zwracać uwagę na to, aby instalować poszczególne elementy konstrukcji w dobrej kolejności, stosować warstwy antypoślizgowe, zabezpieczać każdorazowo podłoże i dobrze wykonywać podesty robocze. Dużo wypadków wiąże się również z niewłaściwą organizacją pracy, nieprawidłowym i nieodpowiedzialnym zachowaniem pracowników. 

Co o rusztowaniach mówią przepisy?

Przepisy jasno mówią o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy na rusztowaniach. Mowa tutaj o rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Najważniejsze wytyczne sporządziła także Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Z licznych zapisów możemy dowiedzieć się m.in., że zabroniony jest demontaż i montaż rusztowań po zmroku, jeśli nie zapewniono odpowiedniego oświetlenia, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu czy podczas burzy i wiatru o prędkości 10m/s. Istotne, aby posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.