Właściwości stali zbrojeniowej

Podstawową wiedzą osób pracujących na budowie, zwłaszcza przy projektowaniu obiektu, jest odpowiednia znajomość stali zbrojeniowej. Jest ona jednym z fundamentalnych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Odpowiednia wiedza na temat rodzajów, oznaczeń i parametrów jest zatem absolutną koniecznością. Jaka stal zbrojeniowa jest dostępna na rynku i w jaki sposób weryfikować jej jakość?

Stal zbrojeniowa – charakterystyka

Stal zbrojeniowa dostępna jest w postaci prętów, które wykorzystuje się do budowy różnego rodzaju budynków. W zależności od projektu – wielkości budynku czy jego przeznaczenia – stosuje się różne rodzaje stali zbrojeniowej. Podczas prac budowlanych jest ona łączona z betonem. Dzięki takiemu zestawieniu możliwe jest uzyskanie konstrukcji o dużo większej wytrzymałości i nośności. Istotnym kwestią w zakresie tego rodzaju stali jest jej podział na poszczególne gatunki.

Gatunki stali zbrojeniowej

Gatunek stali zbrojeniowej jest elementem podstawowym przy projektowaniu każdej konstrukcji. Dzięki temu można określić, czy materiał cechuje się konkretnymi właściwościami. Specjalista z firmy Zakład Usługowo-Handlowy STEELBUD Spółka Jawna  zauważa: Gatunki dostępnych stali uległy kilka lat temu dużym zmianom, poprzez wprowadzenie europejskiej normy PN-EN-1992-1-1 czyli Eurokod 2. Zastosowanie nowej klasyfikacji wymusiło wycofanie niezgodnych z nią gatunków stali zbrojeniowej i wprowadzenie nowych o dużo lepszych właściwościach – dodaje.

W oparciu  nowe normy wprowadzono podział na trzy podstawowe kategorie:

  • stal o małej ciągliwości,
  • stal o średniej ciągliwości,
  • stal o wysokiej ciągliwości.

Główne zastosowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa, dzięki swojej dużej wytrzymałości oraz konkretnemu stopniowi ciągliwości, wykorzystywana jest praktycznie na każdym placu budowy. Jej głównym zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości konstrukcji wykonanych z betonu. Skutecznie wykorzystuje się ją również do wykonywania konstrukcji dachów, elewacji czy całych elementów nośnych.

W budownictwie połączenie stali zbrojeniowej oraz betonu pozwala między innymi na zwiększenie obciążenia, jakiemu może zostać poddany budynek.

Pręty zbrojeniowe stosuje się zatem w kluczowych dla konstrukcji miejscach, takich jak np.:

  • nadproża,
  • schody,
  • słupy,
  • tarasy,
  • stropy,
  • ściany.

Wybór odpowiedniej stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa dzięki swoim właściwościom wzmacniającym konstrukcje i zwiększającym ciągliwość znalazła zastosowanie w obszarze budownictwa. Podczas projektowania konieczne jest jednak uwzględnienie bardzo ważnej kwestii, czyli odpowiedniego rodzaju stali zbrojeniowej. Dzięki ujednoliceniu podziału zadanie to jest zdecydowanie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, chociaż i tak wymaga specjalistycznej wiedzy, która przekłada się przede wszystkim na bezpieczne użytkowanie budynku w przyszłości.