Wkłady kominowe do pieców kondensacyjnych

W znacznej większości polskich gospodarstw domowych energię cieplną potrzebną do ogrzewania pomieszczeń  oraz wody użytkowej pozyskuje się w wyniku spalania paliw, np. gazu zasilającego kotły kondensacyjne. W wyniku pracy tych urządzeń powstają spaliny o specyficznych właściwościach chemicznych – do ich odprowadzenia potrzebne są odpowiednie wkłady wypełniające kominy. Ich zadaniem jest chronieniem murowanej konstrukcji przed wpływem spalin.

piec

Charakterystyka pracy kotła kondensacyjnego

Spaliny powstające podczas spalania paliwa gazowego zawierają sporą ilość pary wodnej, które sama w sobie jest nośnikiem ciepła. Ciepło to można częściowo odzyskać i przeznaczyć do wydajniejszego ogrzewania domu. Właśnie na tym polega różnica między kotłami kondensacyjnymi a innymi urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi paliwo gazowe. W wyniku następującej wymiany ciepła, para wodna ulega wychłodzeniu – dochodzi wtedy do jej kondensacji, a więc przejścia ze stanu gazowego do stanu ciekłego. Innymi słowy – para przekształca się w wodę, czyli tak zwany kondensat, który zostaje następnie odprowadzony do kanalizacji.

Wkłady kominowe do pieców kondensacyjnych

Specyficzna praca kotła kondensacyjnego wymusza zastosowanie odpowiednich wkładów kominowych. Dlaczego? Ponieważ kocioł kondensacyjny nie jest w stanie odzyskać ciepła z całej pary wodnej – pewna jej cześć wraz z pozostałą zawartością spalin powędruje do komina i dopiero tam może w wyniku gwałtownego wychłodzenia przekształcić się w wodę.

– Należy wiedzieć, że poza parą wodną w skład spalin wchodzą również różnego związki chemiczne, takie jak tlenek siarki – mówi przedstawiciel firmy TanieKominy.pl, specjalizującej się w sprzedaży wysokiej jakości systemów kominowych – Łącząc się ze skroploną parą wodną tworzą one kwaśny kondensat, który osadza się na ścianach wkładu i spływa po nim. Ciecz ta ma właściwości żrące, stąd wkład musi być wykonany ze stali nierdzewnej. W przeciwnym wypadku dłuższa ekspozycja na działanie kondensatu skończy się jego korodowaniem. To bardzo ważne, ponieważ skorodowany wkład niszczeje i jest narażony na rozszczelnienie, co z kolei może skutkować obniżeniem ciągu oraz przenikaniem toksycznych związków chemicznych do wnętrza domu. W pierwszym przypadku konsekwencją będzie zaburzenie pracy kotła i spadek jego wydajności, w drugim mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem dla stanu technicznego budynku oraz zdrowia przebywających w nim osób.

Inną charakterystyczną cechą wkładów do pieców kondensacyjnych jest to, że są one wyposażone w zbiornik, z którego kondensat odprowadzany jest wprost do systemu kanalizacji z pominięciem kotła.