Co wchodzi w skład usług geotechnicznych?

Praca w zawodzie geologa i geotechnika to wymarzona praca dla osoby, która od zawsze fascynowała się budową Ziemi. Kojarzy nam się przede wszystkim z przeprowadzaniem badań gruntów, ale to coś znacznie więcej. To także wykonywanie projektów geologicznych i geotechnicznych, przygotowywanie dokumentacji do projektów, sprawozdań z badań oraz z odbiorów wykopów fundamentowych. Mamy możliwość pracy w […]

Praca w zawodzie geologa i geotechnika to wymarzona praca dla osoby, która od zawsze fascynowała się budową Ziemi. Kojarzy nam się przede wszystkim z przeprowadzaniem badań gruntów, ale to coś znacznie więcej. To także wykonywanie projektów geologicznych i geotechnicznych, przygotowywanie dokumentacji do projektów, sprawozdań z badań oraz z odbiorów wykopów fundamentowych. Mamy możliwość pracy w biurze i w terenie, dla instytucji państwowych i firm prywatnych. Jakie usługi może nam zaoferować dobra firma zajmująca się geologią i geotechniką? Skoncentrujmy się na dokumentacji.

Opinia geotechniczna

Kompletna opinia geotechniczna zawiera część opisową oraz część graficzną. W części opisowej znajdują się wszystkie istotne dla projektanta informacje na temat poszczególnych warstw gruntu oraz wód gruntowych. Część opisowa określa grubość warstw, ich plastyczność, gęstość, spójność i wilgotność. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, na przykład chemicznych prób wody, to wyniki również zamieszczane są w części opisowej. Opinia geotechniczna zawiera również orientacyjne obliczenia nośności gruntu. Geolog zamieszcza w niej swoje ogólne zalecenia, które wynikają z badań i ich interpretacji. Mogą dotyczyć poziomu dna fundamentów, dodatkowego zagęszczenia gruntu, konieczności wymiany gruntu, czy obniżenia poziomu wód gruntowych.

Dokumentacja podłoża i projekt geotechniczny

Dokumentacja badań gruntu zawiera dodatkowo wyniki badań sondą dynamiczną, na przykład CPT i wyniki laboratoryjnej analizy próbek gruntu. Znajdują się w niej parametry geotechniczne, które obliczane są na podstawie badań z sondowań. Projekt geotechniczny zawiera na przykład prognozę zmian właściwości podłoża w czasie – mówi nam Andrzej Kadłubowski z Zakładu Usług Geologiczno-Geotechnicznych z Warszawy. Znajdują się w nim obliczenia nośności oraz osiadania podłoża i zalecenia z tym związane. Projekt i dokumentacja powinny być zatwierdzone w starostwie powiatowym, dlatego należy sporządzić go kilka miesięcy przed planowanym przystąpieniem do wykonywania robót. Zatwierdzenie projektu może trwać nawet do sześciu miesięcy.