Warunki i specyfika kredytów na budowę domów

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością poniesienia sporych kosztów i rzadko zdarza się, by inwestor był w stanie pokryć wszystkie wydatki jednorazowo. Dlatego najczęstszym sposobem finansowania inwestycji w nieruchomości są obecnie kredyty.

kredyt na budowe

Kredyt na budowę domu wiąże klienta z bankiem na wiele lat, toteż przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy kredytowej warto dokładnie przeanalizować oferowane przez bank warunki – przekonuje nasz rozmówca z przedsiębiorstwa RIBET.

Przyjrzyjmy się zatem specyfice kredytów budowlanych.

Kredyt budowlano-hipoteczny

Najbardziej charakterystyczną cechą kredytów na budowę domu jest fakt, że składa się on z 2 części i zakłada różne formy kredytowania dla poszczególnych etapów inwestycji. W czasie trwania budowy domu działa on na warunkach kredytu budowlanego, natomiast w momencie oddania nieruchomości do użytkowania, zamienia się w kredyt hipoteczny.

Kredytowanie w trakcie budowy

Kredyt budowlany na czas realizacji inwestycji działa na zasadach podobnych do zwykłego kredytu mieszkaniowego. Warunkiem przyznania takiego kredytu jest przedłożenie w banku umowy ubezpieczeniowej na wypadek ciężkiej choroby, niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy. Niektóre banki wymagają dodatkowo ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy, przy czym okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres spłaty kredytu budowlanego.

Karencja w kredycie budowlanym

Zazwyczaj na czas realizacji inwestycji obowiązuje karencja. Oznacza to, że spłata rat kredytu rozpoczyna się dopiero w momencie ukończenia budowy, a wcześniej kredytobiorca spłaca jedynie odsetki.

Część hipoteczna kredytu na budowę

Po zakończeniu prac budowlanych, a zatem również okresu karencji, kredyt budowlany przechodzi w kredyt hipoteczny. W tym momencie do banku należy zacząć wpłacać regularne, pełne raty, zaś zabezpieczeniem nie jest już ubezpieczenie, ale wpis hipoteki do księgi wieczystej domu – wyjaśnia ekspert z firmy RIBET.

W tym punkcie należy zaznaczyć, że hipoteka nie przenosi praw do nieruchomości na bank. Przejęcie nieruchomości przez kredytodawcę może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca określonych w umowie rat i bank zdecyduje się na wszczęcie postępowania windykacyjnego.