Walory użytkowe wentylatorów dachowych

Wentylatory dachowe to skuteczne, proste i niedrogie rozwiązanie zapewniające optymalny poziom wymiany powietrza w obiektach różnego rodzaju. Zamontowane na połaci dachu za pomocą odpowiedniej podstawy dachowej są dobrze zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi – silnymi podmuchami wiatru czy opadami deszczu. Mogą również być dopasowane do różnych rodzajów zanieczyszczeń znajdujących się w wywiewanym powietrzu.

Dlaczego wentylatory dachowe są niezbędne i jakie są ich zalety?

Sprawnie działająca wentylacja pozwala na prawidłową wymianę powietrza i jest niezbędna we wszystkich budynkach niezależnie od ich przeznaczenia. Konieczność usuwania zużytego powietrza wynika z potrzeby dostarczania odpowiedniej ilości tlenu oraz odprowadzania na zewnątrz nadmiaru wilgoci, dwutlenku węgla, przykrych zapachów, a w przypadku obiektów przemysłowych wykorzystywanych do działalności produkcyjnej czy remontowo-naprawczej także mogących się znaleźć w powietrzu zanieczyszczeń. Przy niektórych rodzajach działalności wśród substancji przedostających się do powietrza znajdującego się w budynku mogą trafiać substancje niebezpieczne od łatwo zapalnych i często szkodliwych dla zdrowia pyłów, przez opary chemikaliów, gazy, zawieszone w powietrzu drobinki oleju czy różne substancje toksyczne. Stosowane w takich warunkach systemy wentylacyjne muszą więc radzić sobie z powietrzem o różnorodnym składzie – wyjaśnia specjalista z firmy KLIMAWENT, która jest producentem wentylatorów do zastosowań przemysłowych i budowlanych.

Wymiana powietrza może być prowadzona na różne sposoby. W budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności najczęściej są stosowane systemy działające dzięki sieci kanałów doprowadzających i odbierających powietrze wspomaganych pracą wentylatorów – tzw. wentylacja mechaniczna albo kominami wentylacyjnymi, którymi zużyte powietrze wydostaje się dzięki swej niższej gęstości – tzw. wentylacja grawitacyjna. W budynkach przemysłowych stosowane są albo sieci kanałów wentylacyjnych w ramach centralnego systemu wentylacji, albo tzw. wentylacja rozproszona nazywana również bezkanałową, która składa się z rozmieszczonych w odpowiednich punktach wentylatorów dachowych, które odciągają zużyte powietrze jedynie z pewnego obszaru. W niektórych przypadkach stosuje się połączenie obu wariantów – zwłaszcza wówczas, gdy konieczna jest wykonanie tzw. wyciągów stanowiskowych. Przy takiej konfiguracji wentylacja ogólna zapewnia wymianę powietrza o standardowej charakterystyce, a wentylatory dachowe zajmują się odprowadzaniem tego, które zawiera szczególny rodzaj zanieczyszczeń. To rozwiązanie jest stosowane np. wówczas, gdy zachodzi potrzeba wentylowania jedynie wydzielonej strefy.

Stosowanie systemu rozproszonego ma wiele zalet, zwłaszcza jeśli dotyczy otwartych i dużych przestrzeni. Zastosowanie wentylacji rozproszonej wiąże się z uniknięciem konieczności rozprowadzania sieci kanałów, co może być kłopotliwe, jeśli w obiekcie istnieje duża ilość innych systemów. Wentylacja rozproszona może być również tańsza, a przy tym lepiej dostosowana do wymagań istniejących w przypadku poszczególnych stref. Brak kanałów to również ograniczenie wydatków na ich czyszczenie i dezynfekcję. Wentylacja bezkanałowa jest także mniej wrażliwa na awarie. Efektywne działanie systemu bezkanałowego wymaga jednak stosowania odpowiednio dobranych wentylatorów dachowych.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje wentylatorów dachowych i gdzie się je wykorzystuje?

Wentylatory dachowe to prosty i niezawodny system wymiany powietrza znakomicie funkcjonujący w różnych warunkach. Urządzenia tego rodzaju są montowane w połaci dachu – w halach przemysłowych jest to zwykle dach wykonany z płyty warstwowej lub po prostu blachy stalowej, cała operacja jest więc niezwykle łatwa i nie zabiera wiele czasu. Sprawdzonym dostawcą wentylatorów dachowych o różnej konstrukcji i przeznaczeniu jest firma specjalizująca się w wentylacji z Gdyni – doświadczony producent wentylatorów – Klimawent. W ofercie firmy dostępne są zarówno wentylatory o konstrukcji osiowej, jak i promieniowej.

Wentylatory osiowe to urządzenia, w których powietrze przepływa równolegle do osi obrotu łopat, najczęściej wokół silnika elektrycznego. Takie rozwiązanie wiąże się z powstawaniem nieco większego hałasu podczas pracy, jednak samo urządzenie jest dość kompaktowe, co ułatwia jego montaż. Pewnym mankamentem jest także niezbyt duże ciśnienie wytwarzane przez wentylator. W przypadku wentylatorów promieniowych przepływ powietrza następuje prostopadle do łopat wirnika. Oznacza to możliwość zapewnienia większego przepływu i ciśnienia, a także wiąże się z niższym hałasem.

Wentylatory dachowe są produkowane w wersjach różniących się sposobem wyprowadzania powietrza na zewnątrz budynku. Wykorzystywane są tu dwie możliwości – wyrzut  pionowy oraz poziomy. W przypadku wyrzutu pionowego powietrze usuwane z wnętrza budynku jest kierowane w górę. Takie rozwiązanie jest stosowane wówczas, gdy jest ono mocno zanieczyszczone. Dodatkową zaletą jest wyeliminowanie ryzyka, że zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu przedostaną się w pobliże czerpni świeżego powietrza, okien albo włazów dachowych. Wyrzut poziomy oznacza kierowanie strumienia powietrza wzdłuż połaci dachu, i może być użyty tylko wówczas, jeśli w powietrzu nie znajdują się substancje stanowiące zagrożenie.

Wentylatory dachowe są też produkowane w wykonaniach dopasowanych do specyfiki obiektu, w którym mają być zamontowane oraz substancji, jakie mają być za ich pomocą odprowadzane. Dostępne są m.in. wentylatory dachowe odporne na chemikalia i rozmaite opary przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem (wersja zgodne z dyrektywą ATEX, która jest oznaczona symbolem „Ex”), a także przeznaczone do wysokiego zapylenia, podwyższonej temperatury czy odporne na tłuszcz.

Wentylatory dachowe nie są jednak montowane wyłącznie w obiektach przemysłowych. Korzysta się z nich również w halach magazynowych, dużych placówkach handlowych – supermarketach czy hurtowniach, a także w halach warsztatowych. Coraz częściej wentylatory dachowe są używane także w obiektach mieszkalnych.