W jakich sytuacjach należy wykonać ekspertyzę budowlaną?

Planujesz kupno domu lub innej nieruchomości? A może myślisz o przeprowadzeniu renowacji budynku lub jego przebudowy? Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być przeprowadzanie rzeczowej i dokładnej ekspertyzy budowlanej. Na czym ona polega, kiedy należy ją wykonać i do kogo się z tym zwrócić? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w poniższym artykule.

ekspertyza-budowlana

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to skomplikowany proces oceny stanu technicznego obiektu budowlanego – domu, budynku wielomieszkaniowego, budynków przemysłowych i innych. Ekspertyza przeprowadzana jest na podstawie szeroko pojętej analizy oraz wyliczeń. Pierwszym etapem są szczegółowe oględziny budynku – ocena prawidłowości wykonania elementów konstrukcyjnych, wykrywanie usterek. Następnie wykonuje się obliczenia związane z wytrzymałością i nośnością elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu nie tylko uzyskiwane są informacje na temat bieżącego stanu obiektu, ale również możliwe jest ustalenie ewentualnych przyszłych problemów. Na podstawie tych działań formułowane są wnioski oraz zalecenia na temat dalszej eksploatacji obiektu, np. przeprowadzanych prac remontowych.

Kto powinien wykonywać ekspertyzę budowlaną?

Gotowa ekspertyza budowlana to niejako instrukcja dla wykonawców przeprowadzających działania w danym budynku – złe zalecenie może skończyć się znaczących uszkodzeniem obiektu, co oczywiście stanowi poważne zagrożenie dla domowników innych osób korzystających z budynku. Dlatego do ekspertyz budowlanych należy zatrudniać jedynie wykwalifikowanych, posiadający odpowiednie uprawnienia specjalistów, takich jak firma J.P. Praxis z Warszawa.

Kiedy należy wykonać ekspertyzę budowlaną?

W polskim prawie budowlanym istnieją przepisy, które nakładają na właściciela obowiązek przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej w określonych okolicznościach. Dotyczy to między innymi sytuacji, kiedy dany budynek ma zostać zmodernizowany lub jego sposób użytkowania ma zostać zmieniony. Inną sytuacją jest ekspertyza budynku istniejącego, w pobliżu którego ma zostać zbudowany nowy obiekt – ekspertyza taka ma na celu ustalenie, czy nie istnieje żadne zagrożenie dla stojącego już budynku, wynikające z wpływu budowy nowego obiektu. Wykonanie ekspertyzy nie jest wymagane w każdej sytuacji, jednak niewątpliwie przydaje się kiedy planujemy zakup domu lub innej nieruchomości i chcemy mieć pewność, że budynek jest w dobrym stanie i nadaje się do przeprowadzenia w nim robót remontowych lub innych. Ekspertyzę warto również wykonać kiedy w konstrukcji budynku pojawiają się niepokojące zmiany, np. rysy na ścianach – pozwala ona ocenić przyczyny usterki i zalecane działania.