Układanie wylewki samopoziomującej. Teoria a praktyka

Dobrze dobrana i prawidłowo wykonana wylewka (jastrych, szlicht), służy przede wszystkim wyrównaniu stropu oraz zapewnia stabilną podbudowę dla wybranego materiału wykończeniowego podłogi. Rodzaj stosowanej wylewki musi zawsze być dopasowany do podłoża i pomieszczenia – inne wylewki używane są w budownictwie mieszkalnym, inne w mocniej eksploatowanych budynkach przemysłowych.

wylewki samopoziomujące

Wylewki pod posadzki. Rodzaje i właściwości

W nowoczesnym budownictwie, które musi spełniać restrykcyjne wymogi jakości i bezpieczeństwa, nie spotyka się już praktyki przygotowania wylewek metodą „na oko” bezpośrednio na placu budowy. Aby wylewka rzeczywiście spełniała swoje funkcje (często obejmujące również izolację termiczną, akustyczną, przeciwwilgociową i ochronę przeciwogniową), konieczne jest stosowanie profesjonalnych zapraw o sprawdzonym składzie. Ze względu na dominujący składnik zaprawy mieszanki wyróżnia się wylewki cementowe i anhydrytowe, które, w zależności od sposobu wykonania, mogą wykazywać dodatkowe właściwości, np. umożliwiające stosowanie na ogrzewaniu podłogowym. Ze względu na sposób układania wyróżnia się wylewki samopoziomujące i oraz te, które wymagają nakładania i zacierania ręcznego.

Anhydrytowe wylewki samopoziomujące są najchętniej wybieranym rozwiązaniem dla budownictwa mieszkaniowego. Na ich popularność wpływa nie tylko stosunkowo proste układanie, ale także możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym. Jastrychy cementowe są zdecydowanie gęstsze, nie posiadają więc właściwości samopoziomujących, a jedynym sposobem na uniknięcie pracochłonnego, ręcznego nakładania jest sięgnięcie po tzw. mixokreta – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy MIX-BET.

Wylewki samopoziomujące w praktyce

Chociaż wylewki samopoziomujące są zdecydowanie najłatwiejsze w wykonaniu, w praktyce okazuje się, że właśnie podczas ich układania najczęściej popełniane są błędy. Zwykle wynikają one z nieprawidłowego zrozumienia właściwości samopoziomujących podkładu. Tego typu wylewki są upłynnione, co nie oznacza jednak, że idealny poziom uzyskamy przez rozlanie na podłożu. Wylewki samopoziomujące również wymagają rozprowadzenia po powierzchni. Dla ułatwienia rozprowadzania wylewki na podłożu nie wolno zmieniać zalecanych przez producenta proporcji przygotowania wylewki, a więc przelewania wody zarobowej. Chociaż taka wylewka rzeczywiście będzie łatwiej rozlewała się podczas nakładania, w trakcie użytkowania ujawnią się błędy: jastrych będzie rozwarstwiał się i pękał, co przełoży się na wygląd posadzki.